KL_natagora_2880_880_banner
Een partnership dat zich inzet voor het behoud van biodiversiteit!

CHANGE MAKERS Een partnership dat zich inzet voor het behoud van biodiversiteit!

Bij Klorane is de bescherming van het milieu een van onze grootste toewijdingen. Daarom heeft de Klorane Botanical Foundation in 2023 de krachten gebundeld met Natagora, een belangrijke vereniging voor natuurbehoud, met één enkel doel: de biodiversiteit in het natuurreservaat van Baquet helpen behouden. We spraken met Damien Sevrin (Reserve Manager) en Baudouin Oldenhove (Marketing Manager) om meer te weten te komen... 

Beschermde gebieden zijn schatten van biodiversiteit.

Baudouin OldenhoveMarketing Manager bij Natagora

Beschermde biodiversiteit = een gezamenlijke strijd voor Natagora x Klorane voor Wallonië

Het Réserve du Baquet ligt in het zuiden van Wallonië aan de Franse grens en is een natuurreservaat van meer dan 160 hectare, waarvan een groot deel al is geclassificeerd als Natura 2000. Het gebied bevat een aantal milieus van groot biologisch belang, waaronder eikenbossen, weilanden en open plekken in het bos. Het doel is om zeer arme open milieus, bekend als "mesotrofe heide", te herstellen met planten zoals beemdklaver en heide. Deze regionale hotspot voor biodiversiteit streeft ook naar het behoud van diersoorten zoals Waalse slangen, vlinders, groene spechten en vleermuizen. 

Al meer dan 25 jaar steunt de Klorane Botanical Foundation de biodiversiteit van planten omdat die van levensbelang is. Ze bepaalt het leven op aarde en het evenwicht en de gezondheid van ecosystemen. Daarom heeft de Stichting de aankoop gefinancierd van een stuk grond van 60 hectare in het natuurreservaat van Baquet, om de aanwezige biodiversiteit te behouden voor een duurzamere, groenere natuur. 

 

Samen werken aan een duurzamere natuurlijke omgeving!

We willen graag onze partner in dit avontuur, Natagora, bedanken voor hun steun bij dit veelbelovend project. We kunnen niet wachten om te zien wat het Réserve Naturelle du Baquet in de toekomst voor ons in petto heeft! 

 

  • <span class="ezstring-field">KL_natagora_intervenants</span>
  • <span class="ezstring-field">KL_natagora_prairie</span>
  • <span class="ezstring-field">KL_natagora_butterfly</span>
Terug naar boven