kl_mag_conscious-beauty_recycled-packaging_visual_header

VĚDOMÁ KRÁSA Třídíte?

Recyklovaný, recyklovatelný, žlutá popelnice, zelená popelnice... třídění odpadků je pro ekologicky smýšlejícího člověka někdy opravdu náročné! Oběhové hospodářství a konec životnosti našich oblíbených výrobků jsou však jádrem nejdůležitějších aktivit v oblasti ochrany životního prostředí. Přinášíme vám malého průvodce, který vám pomůže se v tom zorientovat.

Všichni jsme se setkali se stejným problémem: naše dobrá vůle lépe třídit a přispívat k recyklaci dostala ránu, jakmile jsme stáli před odpadkovým košem, očima pročítali zkratky, ve studeném potu při představě, že se zhroutí celý řetězec jen tím, že jsme se rozhodli špatně. Protože se to opravdu může zdát být velmi složité. A ještě navíc, velmi malé procento materiálů, které by mohly být recyklovány, se skutečně recykluje! Ale buďte v klidu, budoucnost našeho kolektivního odpadu neleží jen na vašich bedrech!

kl_mag_change_picto_pointing-hand

Bližší informace

Přestože je rozdíl mezi recyklovatelnými a recyklovanými obaly stále velký, je to proto, že mezi nimi existuje propast, kterou způsobují tři faktory: konstrukce obalů, v nichž se často mísí několik materiálů, které lze recyklovat samostatně, ale jejich kombinace činí hotový obal nevhodným k recyklaci, rozvojem řetězců, které se snaží dohnat tempo výroby obalů, a konečně informacemi pro spotřebitele, které jsou často málo přehledné a brání nám v efektivním třídění.

 

kl_brand-page_picto_website_sourcing

Máme pro vás několik tipů, jak jednat!  

- Můžete být o krok napřed:

Výběrem recyklovaných obalů, tj. obalů, u kterých již byl vykonán dobrý skutek, protože byly navrženy s určitým podílem recyklovaných materiálů

- Znalost log a jejich používání:

Jako spotřebitelé si můžete vybírat výrobky s recyklovatelnými obaly, o kterých víte, co s nimi. Jasné pokyny pro třídění na zadní straně, například díky symbolu „třídícího člověka“, který je standardizován od 1. ledna 2022, určují, kam která položka patří.

- Ekologický design:

Můžete si vybrat ekologicky navržené výrobky, tj. výrobky s obalem, který byl navržen speciálně k recyklaci. To je případ výrobků Klorane, které stále častěji nabízíme v recyklovaných obalech. Index Green Impact Index skupiny Pierre Fabre s přehledným hodnocením ABCD vám poskytne přesnou představu o dopadu výrobku na životní prostředí, od biologické rozložitelnosti jeho složení až po životnost jeho obalu.

- Co je naším cílem? Omezit plýtvání:

A nezapomeňte, že nejlepší odpad je ten, který nevyprodukujete, takže si osvojte odpovědné spotřební návyky, omezte zbytečné obaly a upřednostňujte opakovaně použitelné obaly vždy, když je to možné!
 

  • <span class="ezstring-field">kl_mag_conscious-beauty_recycled-packaging_visual_content 1 376X460</span>
  • <span class="ezstring-field">kl_mag_conscious-beauty_recycled-packaging_visual_content 2 367X460</span>
  • <span class="ezstring-field">kl_mag_conscious-beauty_recycled-packaging_visual_content 3</span>
Zpět na začátek