kl_mag_change-makers_nicolas-association-halage_header_2880x880
Síla květin

TVŮRCI ZMĚN Síla květin

Sdružení Halage bylo založeno v roce 1994 v Ile Saint-Denis, a již téměř 30 let se zabývá sociálním začleněním a ochranou životního prostředí. Projekt, který vznikl nejen z touhy řešit lokální nezaměstnanost, ale i katastrofální stav břehů řeky Seiny, nyní podporuje prostřednictvím integračních projektů, které sbližují člověka s přírodou, přibližně sto lidí ročně. V poslední době však sdružení zaznamenalo rozkvět nové oblasti angažovanosti... Nicolas Fescourt, vedoucí projektu Fleurs d'Halage, nám řekne více!

Práce s rostlinami je pro člověka prospěšná.

Nicolas FescourtNicolas Fescourt, projektový manažer sdružení Fleurs d'Halage

Jak vznikl nápad na Fleurs d'Halage?

Již delší dobu jsme se snažili najít způsob, jak rozvíjet městskou zemědělskou činnost, která by využila znalosti a dovednosti našich lidí. Velkou zásluhu na tom má Rustam, arménský zahradník, který byl součástí našeho reintegračního programu a který dokázal v Porte de la Chapelle vypěstovat rajčata na betonu. Jeho zkušenosti a nadšení nám pomohly začít s prvním skleníkem. Současně jsme se také blíže podívali na trh s květinami a usoudili jsme, že by se s tím dalo něco dělat: 85 % květin, které kupujeme, pochází z dovozu a často jsou pěstovány za katastrofálních sociálních a ekologických podmínek. Pokud by se nám na naší úrovni podařilo rozvinout soběstačnou produkci místních květin, vyhráli by všichni! Jsme na dobré cestě: dnes provozujeme tři květinové farmy a pěstujeme 80 odrůd, které produkují 250 000 stonků ročně. Trháme je ráno a prodáváme je přímo my nebo místní květinářství v okruhu maximálně 15 km. Některé z nich dokonce zdobí salonky některých luxusních pařížských hotelů!

 

Které lidi podporujete a jak jim pomáhají květiny?

Podporujeme lidi, jejichž život prošel náročným obdobím, kteří jsou již delší dobu bez práce a kteří jsou často sociálně vyloučeni. Podporujeme je integračními smlouvami na dobu určitou, které mohou trvat až dva roky. Jsou zapojeni do výroby a prodeje, což jim umožňuje získat zkušenosti, jsou školeni v městském zahradnictví v našem schváleném školicím středisku a jsou podporováni při hledání zaměstnání. Když nás opustili, 100 % si našlo práci. Květiny představují způsob sociálního začlenění, který se nepodobá žádnému jinému. Práce s rostlinami přináší dobro, propojuje, napravuje, často nás vrací ke kořenům. Je to uspokojivý cíl plný pozitivních hodnot. Proměna je často zarážející, zejména pokud jde o sebevědomí: někteří lidé přijíždějí sotva viditelní, skrytí pod kapucí nebo za svou plachostí a během několika týdnů se s nimi setkáte, jak vedou teambuildingový workshop nebo dělají průvodce na farmě!

  • <span class="ezstring-field">kl_mag_change-makers_halage_visual_push-1_fr</span>
  • <span class="ezstring-field">kl_mag_change-makers_halage_visual_push-2_fr</span>
  • <span class="ezstring-field">kl_mag_change-makers_halage_visual_push-3_fr</span>

Jakým směrem chcete růst?

Chystáme se otevřít novou květinovou farmu o rozloze několika hektarů, která vytvoří asi patnáct reintegračních míst. Musíme zvýšit výrobu, abychom uspokojili poptávku. Oblíbené jsou místní a sezónní květiny! Snažíme se také o širší záběr, abychom z naší výrobu udělali virtuální kruh. Rádi bychom otevřeli květinovou burzu Ile-de-France, abychom podpořili francouzský květinový průmysl a vrátili sem trh. Chceme se skutečně podílet na budování a rozvoji tohoto odvětví, aby bylo udržitelnější, inkluzivnější a solidárnější, a předávat náš model sociální reintegrace prostřednictvím pěstování květin vedoucím projektů po celé Francii. Již nyní pracujeme na obnově tohoto odvětví tím, že vzděláváme budoucí zahradníky. Je to náš způsob, jak pomoci městu myslet jinak, zvýšit hodnotu území a jeho obyvatel a sladit městské prostředí s přírodním.

 

Nějaké tipy pro všechny, kteří milují květiny?

Spíše přání než rada: aby v této oblasti došlo ke skutečnému uvědomění, stejně jako v jiných. Dnes přemýšlíme o tom, odkud pochází maso, které jíme, nebo oblečení, které si kupujeme. Jsme svědky skutečného spotřebitelského hnutí, které ovlivnilo celé odvětví. O výrobě květin a všech jejích důsledcích je toho známo jen málo. Když si koupíte kytici, neptáte se, odkud květiny pocházejí. Chtěl bych, aby se lidé více ptali a požadovali místní sezónní květiny, které se pěstují s ohledem na životní prostředí a lidi.

Zpět na začátek