CONDIȚIILE GENERALE DE UTILIZARE A SITE-ULUI DE INTERNET KLORANE

EDITOR

Les LABORATOIRES KLORANE

Societate pe acțiuni simplificată având un capital de 38.250 €

45 Place Abel Gance – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT – Franța

RCS Nanterre : B 403.271.075

TVA intracomunitar : FR40 403271075

Tel. : 33 (0)5 63 58 88 00

 

FINANȚARE

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE – Societate pe acțiuni cu Consiliu director și de supraveghere - Capital : 22.987.907,85 € - sediu social : 45, Place Abel Gance - 92100 BOULOGNE - RCS NANTERRE 319.137.576.

Site-ul următor : https://www.klorane.com/ro-ro (denumit în continuare « Site ») este finanțat de societatea SAS PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE (denumită în continuare « PFDC »), societate care intervine în domeniul de activitate al industriei farmaceutice și ale cărei venituri provin din serviciile pe care le propune și produsele pe care le vinde.

Site-ul nu afișează publicitate, nu acceptă și nu primește fonduri publicitare.

 

DIRECTORUL PUBLICAȚIEI

Doamna Anne-Laure N’GUYEN HUY LAI, Director Laboratoarele Klorane

 

WEBMASTER

Pentru a contacta webmaster-ul Contact_Klorane@adpharma.com

 

GĂZDUITORUL

CIS VALLEY : Societate pe acțiuni având un capital de 2 500 000 euro, înmatriculată în RCS din BORDEAUX cu numărul B 410 100 747 cu sediul social situat în Chemin de l’Hermite BP 70081 – 33523 Bruges, FRANȚA

Prezentele condiții generale determină condițiile generale de utilizare (denumite în continuare « CGU ») a site-ului pe care utilizatorii (denumiți în continuare « Utilizatorii ») le acceptă ca urmare a consultării site-ului.

Dacă utilizatorii nu le acceptă, Les LABORATOIRES KLORANE solicită acestora să părăsească site-ul.

Dacă utilizatorul este minor, se angajează să consulte site-ul numai în prezența părinților săi sau a tutorului care vor accepta în prealabil aceste condiții.

Les LABORATOIRES KLORANE își rezervă dreptul de a modifica site-ul, serviciile (denumite în continuare « Serviciile ») și/sau CGU ale site-ului. Toate modificările vor intra în vigoare încă de la punerea lor on-line pe site. Dacă utilizatorul continuă să utilizeze acest Site și Serviciile Site-ului, va fi considerat că a acceptat în totalitate aceste modificări și în consecință CGU modificate.

 

CGU sunt supuse legislatiei Uniunii Europene si in completare dreptului francez și pot fi modificate în orice moment și fără preaviz.

Utilizarea, consultarea site-ului se limitează la scopuri personale și nu comerciale.

În general, utilizatorului i se interzice să utilizeze în totalitate sau parțial site-ul în scopuri ilicite (drepturi de autor) sau contrare acestor CGU.

Consultând site-ul, Utilizatorul acceptă să respecte CGU, astfel cum acestea sunt afișate la data consultării.

OBIECTUL SITE-ULUI

Site-ul a fost creat pentru a furniza Utilizatorilor informații care privesc mai ales societatea les LABORATOIRES KLORANE (fișe produse, fișe de recomandări, joc-concurs, newsletters, store locators, etc.) precum și prezentarea de diferite game ale mărcii KLORANE® (denumite în continuare « Informații »).

Site-ul difuzează în special informații necontractuale despre LABORATOIRES KLORANE, cu preocuparea constantă de a descrie toate produsele sale, dar fără dorința de ofertă de cumpărare directă a produsului sau serviciului (cu excepția unor indicații exprese contrare).

Site-ul nu va constitui o ofertă contractuală. Site-ul este gratuit și nu implică achiziții integrate.

În măsura în care actualizarea site-ului se realizează ținând cont de toate activitățile, ar putea apărea ca anumite informații noi sau anunțuri să nu mai fie valabile în momentul difuzării lor sau să fie pur și simplu depășite. Les LABORATOIRES KLORANE nu pot garanta Utilizatorilor, deși fac eforturile necesare, actualizarea perfectă a tuturor informațiilor sau noutăților care sunt difuzate pe site.

CONFIGURAȚIA TEHNICĂ CERUTĂ

Les LABORATOIRES KLORANE amintesc că, consultarea/utilizarea site-ului presupune ca Utilizatorul să dispună de competențe materiale, de software-le necesare pentru utilizarea Internetului. Pentru a utiliza site-ul, Utilizatorul trebuie să dispună de un acces la Internet de mare viteză, un abonament de internet și/sau telefonic ce permite accesul la Internet, un calculator, un telefon mobil compatibil cu site-ul precum: smartphone (IOS, Android, Windows), conexiune wap, wifi și/sau 3G / 4 G pe telefonul său (denumite în continuare « Echipamentul »).

CONDIȚIILE DE UTILIZARE/DE CONSULTARE A SITE-ULUI

Utilizatorul recunoaște că, condițiile contractului cu operatorul său de Internet/Telefonie mobilă vor continua să se aplice în momentul utilizării /consultării site-ului. Utilizatorul își va asuma singur toate cheltuielile ce pot fi solicitate de operatorul de Internet/de telefonie mobilă privind accesul la serviciile de conexiune internet, wifi, wap și/ sau 3G, de utilizare/consultare a site-ului.

Utilizatorului i se interzice, în momentul utilizării/consultării site-ului, să împiedice, să perturbe buna funcționare a site-ului, a serverelor, a rețelelor conectate la site și/sau să modifice, să adapteze, să pirateze site-ul și/sau să modifice un site terț astfel încât că genereze o confuzie privind legătura cu site-ul.

Utilizatorul este conștient de constrângerile și limitele rețelelor  de internet/mobil și de telecomunicație și se angajează în consecință să:

·         Să protejeze echipamentul său împotriva oricăror forme de viruși, tentativă de acces, de acces și/sau de utilizare neautorizată (e) de către terți ;

·         Să garanteze condițiile de instalare, de exploatare și de întreținere a echipamentului său necesar  pentru buna funcționare a site-ului.

UTILIZAREA RECOMANDĂRILOR FURNIZATE PE SITE

În cadrul site-ului sunt puse informații la dispoziția utilizatorilor. Această punere la dispoziție nu implică transferul niciunui drept de proprietate atașat informațiilor. Utilizatorilor li se acordă numai o licență de consultare, de utilizare a acestor Informații în mod neexclusiv și pentru utilizarea lor privată. Cu acest titlu, li se interzice Utilizatorilor să copieze sau să reproducă în totalitate sau parțial informațiile prin orice mijloc și pe orice suport existent sau viitor, să traducă informațiile în orice alt limbaj sau limbă, să adapteze Site-ul.

Les LABORATOIRES KLORANE nu vor fi responsabile de consecințele directe sau indirecte și/sau de orice prejudiciu care ar afecta informațiile ca urmare a deficienței sau piratării. De altfel, les LABORATOIRES KLORANE nu își asumă o obligație de rezultat ci de mijloace în ceea ce privește informațiile, recomandările care vor fi emise Utilizatorilor.

În concluzie, les LABORATOIRES KLORANE nu dau nicio garanție explicită sau implicită, și nu își asumă nicio răspundere privind utilizarea acestor informații, acestor recomandări. Acestea sunt date numai cu titlu indicativ și trebuie să fie confirmate de profesioniști. Pentru orice informație suplimentară și/sau dubiu, Utilizatorii por scrie societății LABORATOIRES KLORANE la următoarea adresă : contact.klorane@pierre-fabre.com.

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Cu excepția unei dispoziții contrare conținută în prezentul document, toate elementele care figurează pe site și site-ul în cauză (inclusiv, în special texte, date, baze de date, grafice, logo, mărci, denumiri, animații, imagini, video, sunete, software și orice alte elemente)  (denumite în continuare « Elementele ») sunt proprietatea exclusivă a LABORATOIRES KLORANE și/sau terților ce i-au acordat o licență și intră sub incidența legislației franceze și internaționale privind dreptul de autor și în sens mai larg de proprietate intelectuală.

Aceste elemente sunt protejate de drepturi de autor, copyrights, mărci, brevete, drepturi privind bazele de date, secrete de fabricație și/sau de orice alte drepturi de proprietate intelectuală.

Toate drepturile de reproducere, de reprezentare și de comunicare publică sunt rezervate, inclusiv reprezentările vizuale, fotografice, iconografice sau altele. Reproducerea în totalitate sau parțială a site-ului pe suport electronic, indiferent de acesta, este interzisă în mod oficial fără autorizarea expresă a directorului publicației.

Mărcile și logo-urile utilizate pe site au fost depuse, reproducerea lor va constitui o contrafacere. Toate drepturile de utilizare sunt rezervate. Conform articolului L.122-4 din codul de proprietate intelectuală, orice reprezentare sau reproducere care nu este autorizată în mod expres, integrală sau parțială și prin orice procedeu va fi ilicită și va constitui o contrafacere sancționată de articolele  L. 335-2 și următoarele din codul de proprietate intelectuală.

Les LABORATOIRES KLORANE acordă Utilizatorului o licență gratuită neexclusivă, netransferabilă, personală și limitată la utilizarea sa privată, de acces, de utilizare și vizualizare a site-ului și elementelor sale. Acest drept este acordat pentru o utilizare exclusiv personală, privată și necomercială, sub rezerva de a păstra toate mențiunile privind drepturile de reproducere și de proprietate intelectuală care se raportează la acestea. Cu acest titlu, i se interzice Utilizatorului să copieze și/sau să reproducă în totalitate sau parțial elementele prin orice mijloc sau pe orice suport, existent sau viitor, să traducă elementele în orice alt limbaj sau limbă și să adapteze  elementele.

Orice altă utilizare a elementelor este strict interzisă și constituie o încălcare a dispozițiilor Codului de proprietate intelectuală.

HYPERLINKURI

Utilizatorul este informat că les LABORATOIRES KLORANE pot furniza linkuri către site-urile de internet și/sau aplicații externe care aparțin sau nu  Grupului Pierre Fabre. Aceste site-uri de internet și/sau aplicațiile sunt independente de Site.

Les LABORATOIRES KLORANE nu editează, nu controlează sursele și conținuturile acestor site-uri de internet și/sau aplicații sau legăturile lor cu alte site-uri de internet și/sau aplicații.

Linkurile către aceste site-uri de internet și/sau aplicații nu constituie în niciun fel vreo aprobare, validare sau aderare a LABORATOIRES KLORANE la conținutul acestor site-uri de internet și/sau la aceste aplicații și, mai mult la utilizarea care ar putea fi efectuată.

În consecință, les LABORATOIRES KLORANE nu vor fi trase la răspundere pentru conținutul, produsele, serviciile, publicitatea, cookies sau alte elemente ale acestor site-uri de internet și/sau aplicații precum și pentru orice prejudicii sau pierderi, dovedite ou invocate, consecutive sau în legătură cu utilizarea acestor informații, servicii sau date disponibile pe aceste site-uri de Internet și/sau aceste aplicații.

Crearea de legături hipertext în cadrul Site-ului poate fi efectuată numai cu autorizarea scrisă și prealabilă a LABORATOIRES KLORANE. Orice cerere de autorizare trebuie să fie adresată la adresa de contact următoare: Contact_Klorane@adpharma.com.

GARANȚIE

Les LABORATOIRES KLORANE garantează că, conținutul Site-ului este conform cu dispozițiile legale europene si franceze în vigoare.

Les LABORATOIRES KLORANE garantează utilizatorilor folosirea netulburată a Site-ului și garantează în special că site-ul nu încalcă niciun drept de proprietate intelectuală deținut de un terț și că acesta este  original.

Les LABORATOIRES KLORANE nu garantează exactitatea și exhaustivitatea informațiilor conținute în cadrul site-ului. Informațiile difuzate pot, de altfel, să facă, între momentul în care Utilizatorii le-au vizualizat și cel în care Utilizatorii iau act de acestea, obiectul actualizării. Les LABORATOIRES KLORANE nu garantează în continuare în niciun mod că aceste informații sunt exacte, complete și la zi.  

Les LABORATOIRES KLORANE nu garantează exactitatea și exhaustivitatea informațiilor conținute în cadrul site-ului. Les LABORATOIRES KLORANE vor proceda la rectificările corespunzătoare. Informațiile difuzate pot, de altfel, să facă, între momentul în care Utilizatorii le-au vizualizat și cel în care Utilizatorii iau act de acestea, obiectul actualizării. Les LABORATOIRES KLORANE nu garantează în continuare în niciun mod că aceste informații sunt exacte, complete și la zi. 

RĂSPUNDERE

Utilizarea Site-ului se află sub singura și întreaga răspundere a Utilizatorului. Les LABORATOIRES KLORANE nu vor fi responsabile de orice rezultat obținut ca urmare a utilizării Informațiilor Site-ului.

Utilizatorii se angajează să nu introducă voluntar sau chiar involuntar viruși, bugs sau fișiere de orice natură care perturbă funcționarea site-ului; în acest caz își vor asuma singuri întreaga răspundere. În spiritul respectării tuturor, Les LABORATOIRES KLORANE vor putea urmări în justiție utilizatorii care creează probleme.

Utilizatorul declară și garantează că, cunoaște perfect caracteristicile și constrângerile Internetului și în special că transmisiile de date și de informații despre internet  beneficiază numai  de o fiabilitate tehnică relativă, acestea circulând pe rețele eterogene, cu caracteristici și capacități tehnice diferite care perturbă accesul și le fac imposibile în anumite perioade.

Les LABORATOIRES KLORANE nu vor fi responsabile pentru orice prejudiciu survenit ca urmare a conexiunii la site sau la utilizarea/consultarea site-ului de către un utilizator. În niciun caz, Les LABORATOIRES KLORANE nu vor fi responsabile de o pierdere a informațiilor sau de o deteriorare legată de aceste informații. Orice informație sau recomandare furnizată pe site va fi interpretată ca o garanție oarecare.

Les LABORATOIRES KLORANE fac eforturi să mențină accesibile paginile sale 7 zile din 7 și 24 ore din 24, dar nu sunt obligate să realizeze acest lucru. Pot prin urmare să întrerupă accesul, mai ales din motive de mentenanță și de actualizare. Les LABORATOIRES KLORANE își rezervă de asemenea posibilitatea în orice moment, acest lucru realizându-se fără preaviz de modificare, să suspende sau să întrerupă difuzarea în totalitate sau parțial a acestui Site, inclusiv a spațiului său de exprimare și în special legăturile către alte site-uri. Les LABORATOIRES KLORANE nu sunt în orice caz responsabile de integralitatea acestor  întreruperi și de consecințele ce pot rezulta pentru Utilizatori sau orice terț.

Chiar dacă Les LABORATOIRES KLORANE au efectuat demersurile necesare pentru a asigura fiabilitatea informațiilor și serviciilor conținute pe site, nu vor fi responsabile de erori, omiteri, viruși sau rezultate ce ar putea fi obținute de o utilizare defectuoasă a acestora. Site-ul nu are decât o simplă obligație de mijloace. 

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, directorii săi sau salariații săi nu vor fi responsabili:

-          pentru orice prejudiciu provenit dintr-o conexiune, un acces sau o utilizare a site-ului;

-          pentru daunele ce rezultă în mod direct sau indirect din consultarea site-ului sau din utilizarea informațiilor disponibile în cadrul acestuia;

-          pentru daunele directe sau indirecte ce rezultă din utilizarea site-ului și în special de orice pierdere de exploatare, financiară sau comercială sau pierdere de programe sau de date în orice sistem de informare, acest lucru realizându-se chiar dacă, les LABORATOIRES KLORANE au fost informate de eventualitatea acestor prejudicii;

În nici un caz, Les LABORATOIRES KLORANE nu vor fi responsabile de o pierdere de date sau de o deteriorare legată de aceste date. Orice informare sau recomandare furnizată de site nu va fi interpretată ca o garanție oarecare.

DATELE CU CARACTER PERSONAL

Les LABORATOIRES KLORANE nu solicită în niciun moment comunicarea de către orice Utilizator a datelor personale care îl privesc (nume, prenume, adresa poștală, adresa electronică, profesie...).Totuși, mai ales pentru a obține anumite informații sau a primi documente, Utilizatorii vor putea fi  determinați să se înscrise furnizând anumite date personale. 

Les LABORATOIRES KLORANE informează Utilizatorii că datele personale pe care le-ar putea comunica on line sunt destinate numai utilizării LABORATOIRES KLORANE sau a oricărei alte entități aparținând grupului PIERRE FABRE și care este responsabilă de prelucrarea lor și de păstrarea lor. Aceste date nu vor fi comunicate terților cu excluderea terților care găzduiesc site-ul sau care intervin în conținutul sau gestionarea sa. 

Les LABORATOIRES KLORANE se angajează să ia toate măsurile rezonabile aflate la dispoziția sa pentru a păstra confidențialitatea acestor date personale. 

Les LABORATOIRES KLORANE vă aduc la cunoștință faptul că baza sa de date ce poate include aceste date personale a făcut obiectul unei prelucrări conform legii Informaticii și Libertăților din 6 ianuarie 1978 modificată.

Informațiile nominale colectate în cadrul site-ului sunt prelucrate conform Legii informaticii și Libertăților din 6 ianuarie 1978 modificată, amendamentelor sale ulterioare și Directivei europene nr.  95/46/CE, Utilizatorul dispune în aplicarea acestei legi, de un drept de acces, de rectificare și de suprimare a datelor care îl privesc. Utilizatorul va putea adresa orice cerere la următoarea adresă: Contact_Klorane@adpharma.com sau prin curier la adresa ce figurează în antetul prezentului document. Les LABORATOIRES KLORANE se angajează prin urmare să răspundă Utilizatorului într-un termen maxim de două (2) luni. Modificarea va interveni în cel mai scurt timp și cel mai târziu în  opt (8) zile lucrătoare de la data primirii cererii sale.De fiecare dată când datele cu caracter personal vor fi colectate pe site, condițiile juridice de colectare și/sau de modificare a datelor colectate vor fi amintite în mod expres.

Sub rezerva obținerii acordului dumneavoastră prealabil, les LABORATOIRES KLORANE vor putea adresa Utilizatorilor informații comerciale directe sau newsletter prin curier electronic. Aceste informații colectate pot fi destinate de asemenea utilizării LABORATOIRES KLORANE pentru a adresa oferte comerciale sau promoționale sub rezerva de a obține în prealabil « opțiunea ».

Utilizarea acestui site constituie acordul expres si neechivoc al dumneavoastra cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate in cazurile anterior prevazute si libera circulatie a acestor date, in conformitate cu prevederile DIRECTIVEI 95/46/CE a PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date 

Dacă utilizatorul este abonat la servicii de informare prin curier electronic ("newsletter"), poate solicita să nu mai primească aceste mesaje, fie după cum se indică mai sus, fie urmând instrucțiunile ce figurează la sfârșitul acestor mesaje, atunci când le primește . 

Les LABORATOIRES KLORANE nu transferă nicio dată cu caracter personal în afara teritoriului Uniunii Europene și nici nu va transfera nicio dată partenerilor săi terți fără autorizarea expresă a Utilizatorilor.

Les LABORATOIRES KLORANE răspund de eventualele formalități prealabile pe lângă autoritățile competente în materie de protecție a datelor cu caracter personal.

Les LABORATOIRES KLORANE vor răspunde la cererile unui Utilizator privind datele sale, accesele sale recente la datele sale și prelucrările eventual operate mai sus cu respectarea termenilor legali.

POLITICA DE COOKIES

Un « cookie » este un mic program informatic ce reprezintă un bloc de date numerice trimis navigatorului de un server Web și stocat pe hardul computerului Utilizatorului, pe tableta numerică a acestuia sau pe telefonul său (denumite în continuare în mod colectiv « Echipamentul »).

Conform acestei secțiuni, termenul de « cookies » trimite la orice tehnologie vizată de articolul 32-II din legea din 6 ianuarie 1978 modificat.

Anumite « cookies » pot implica informații cu caracter privat ce permit recunoașterea Utilizatorului în calitate de utilizator fizic și/sau identificarea echipamentului său. Acestea permit localizarea părților site-ului de care Utilizatorul este interesat precum și comunicarea către utilizator a unui conținut ce poate corespunde centrelor sale de interes. Se amintește cu acest titlu, că durata de păstrare a informațiile înregistrate de  « cookies » în echipament nu va putea depăși 13 luni.

Site-ul utilizează « cookies » în special, pentru a efectua statistici (ex : estimarea numărului de vizite a site-ului, zonele geografice unde sunt localizați Utilizatorii), pentru a îmbunătăți funcționarea Site-ului și a navigării (ex : să privilegieze sau să dezvolte optimizarea site-ului pentru un anumit navigator sau un anumit tip de afișaj-culoare) și să asigure o siguranță a navigării luptând în special  împotriva fraudelor și mesajelor indezirabile.

« cookies-urile» terților pot fi de asemenea înregistrate în cadrul echipamentului și vizează personalizarea și/sau îmbunătățirea conținuturilor, inclusiv publicitare care pot fi utilizate în momentul navigării. În funcție de suporturi, mai multe « cookies » ale terților pot fi înregistrate în special :

  • « cookies-urile » rețelelor sociale pot fi instalate în cadrul echipamentului atunci când Utilizatorul consultă unul din suporturile noastre pe care sunt publicate conținuturile emise de rețelele sociale. Les LABORATOIRES KLORANE invită orice utilizator să ia act de politica de gestionare a acestor « cookies » a rețelelor sociale pe site-urile rețelelor sociale în cauză.
  • « cookies » Flash® sunt fișierele stocate pe software-ul Flash® care este instalat pentru a vizualiza obiecte dinamice, cum sunt animațiile grafice sau secvențele video. De asemenea « cookies » Flash® pot fi instalate din momentul utilizării aplicației Flash®. Les LABORATOIRES KLORANE invită orice Utilizator să ia la cunoștință despre politica de gestionare a « cookies » Flash® pe site-ul societății de editare a acestui software.
  • « cookies » de țintire, definite de un terț precum o persoană care publică un anunț, pot servi la difuzarea de publicitate ce corespunde cel mai bine Utilizatorilor sau vizează interesele Utilizatorilor. Permit de asemenea limitarea numărului de afișări a unei publicități și ajut la măsurarea eficacității unei campanii publicitare. Aceste « cookies » servesc de asemenea la urmărirea deplasărilor Utilizatorului spre diferite site-uri Web.

De altfel, les LABORATOIRES KLORANE pot fi determinate să plaseze « cookies » ce le aparțin pe diferite suporturi ce aparțin terților al căror partener este.

Aceste « cookies » vizează în principal să prezinte Utilizatorului conținuturile adaptate centrelor sale de interese și să contabilizeze consultarea conținuturilor LABORATOIRES KLORANE.

Continuând navigarea pe site, Utilizatorul acceptă că les LABORATOIRES KLORANE utilizează « cookies-urile » conform celor descrise în prezenta secțiune.

Navigatorii de internet sunt de obicei parametrizați să accepte « cookies ». Utilizatorul poate să se opună prezenței lor și să le refuze sau să le șteargă. În acest scop, este posibil să le șteargă din echipament consultând pagina de ajutor a navigatorului utilizat sau să se opună înregistrării « cookies-urilor » dezactivând această funcție din navigatorul său (modalități precizate pe site-ul de Internet al Comisiei Naționale pentru Informatică și Libertăți, CNIL la următoarea adresă : www.cnil.fr.

Utilizatorul poate în orice moment să-și modifice alegerea privind acceptarea sau refuzul « cookies-urilor ».

Dacă Utilizatorul dezactivează « Cookies », Site-ul nu va putea funcționa perfect sau anumite conținuturi vor fi inaccesibile. Cu acest titlu, se recomandă autorizarea înregistrării « cookies-urilor » pentru a beneficia de toate funcționalitățile Site-ului.

SPAȚII DE REDACTARE PE  SITE

Site-ul pune la dispoziția internauților spații de exprimare cu posibilitatea de a contacta sau de a adresa întrebări societății LABORATOIRES KLORANE la următoarea adresă : Contact_Klorane@adpharma.com

Toate mesajele postate în aceste spații exprimă ideile autorilor lor respectivi. Totuși, Les LABORATOIRES KLORANE fiind responsabile de conținutul acestor spații, își rezervă dreptul de a nu răspunde mesajele care vor fi necorespunzătoare,, contrare legii sau care nu sunt conforme cu aceste CGU.

Astfel, utilizatorii garantează că nu transmit conținuturi: 
- cu caracter publicitar mascat ; cu caracter mincinos sau eronat ;  ce pot constitui o încălcare a drepturilor de proprietate literară, artistică, a mărcilor și industriei, sau a altor drepturi de autor ale terților, cum ar fi dreptul la imagine, dreptul la respectarea vieții private; cu caracter ofensator, defăimător, calomnios, rasist, xenofob, revizionist sau care aduc atingere onoarei sau reputației celuilalt. Care incită la discriminare, la ura unei persoane sau unui grup de persoane ca urmare a originii lor sau apartenenței lor sau neapartenenței la o etnie, nație, rasă sau o religie determinată ; ce amenință o persoană sau un grup de persoane; ce aduc atingere ordinii publice, pasibile de urmăriri civile sau penale, sau de natură defăimătoare ; cu caracter anticonstituțional, extremist sau emise de grupuri de interese interzise de lege; ce incită la un delict, crimă, suicid și la acte de terorism sau care fac apologia crimelor, actelor de terorism, crimelor de război sau crimelor împotriva umanității; cu caracter pornografic, contrare bunelor moravuri sau care atentează la demnitatea umană; ce permit terților să-și procure în mod direct sau indirect software piratate, numere de serie de software, software ce permit acte de piratare sau de acces în sistemele informatice și de telecomunicație, și în general orice instrument software sau altul ce poate aduce atingere drepturilor celuilalt sau securității persoanelor sau bunurilor; ce conțin virusuri sau orice altă aplicație care ar fi de natură să perturbe sau să prejudicieze software-ele, materialele informatice și calculatoarele site-ului sau utilizatorilor săi ;  ce constituie  șiruri de litere. 

Utilizatorul se angajează să respecte imaginea și reputația site-ului și să nu facă declarații și/sau acțiuni ce aduc atingere site-ului.

În cazul în care aduce atingere legilor în vigoare, bunelor moravuri, acestor condiții de utilizare sau pentru orice alt motiv interpretat în mod liber, site-ul își rezervă dreptul de a închide această adresă electronică pentru o durată limitată sau definitivă și să suprime informațiile și trimiterile la aceste informații.

Les LABORATOIRES KLORANE  își rezervă posibilitatea discreționară de a publica sau nu părerile utilizatorilor în aceste spații de exprimare, de a le modifica, de a le adapta sau de a traduce în orice limbă sub toate formele și pe toate suporturile, de a le păstra on line sau de a le suprima în orice moment și fără a informa Utilizatorii.

LEGEA APLICABILĂ ȘI REZOLVAREA LITIGIILOR

CGU sunt supuse legislatiei Uniunii Europene si dreptului francez.

Orice litigiu care va apărea în legătură cu aceste CGU va fi supus medierii, înainte de orice acțiune judiciară sau arbitrală.

În cazul nemedierii, litigiul va fi prezentat în fața jurisdicției competente din cadrul Curții de apel din Paris.

În cazul traducerii CGU, numai versiunea în limba franceză este valabilă și aplicabilă.

MODIFICĂRILE CGU

Utilizatorii declară și recunosc că au citit CGU și utilizarea site-ului constituie din partea Utilizatorilor o acceptare totală și necondiționată a CGU.

CGU pot fi modificate în orice moment de către PFDC. Aceste modificări vor fi notificate Utilizatorului. Orice utilizare a site-ului după notificare va constitui acceptarea CGU. CGU aplicabile vor fi atunci cele în vigoare pe site la data utilizării sale de către un Utilizator.

În cazul unui dezacord privind modificările CGU, Utilizatorul se angajează să nu acceseze Site-ul.

 

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 

Ne angajăm să vă respectăm confidențialitatea, respectând toate legile și reglementările aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).

Prezenta politică urmărește să vă ofere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le puneți la dispoziție și modul în care vor fi prelucrate de noi. Vă rugăm să citiți cu atenție cele ce urmează, pentru a înțelege punctul de vedere și practicile noastre cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal și modul în care le vom trata.

1.          CINE SUNTEM

Operatorul de date este  MAGNAPHARM MARKETING & SALES ROMANIA S.R.L, o societate română cu sediul social în București, Sector 1, Str. Av. Popișteanu, nr. 54A, Clădirea 2 din incinta Expo Business  Park, etaj 7, România.

2.         CE TIP DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM, ÎN CE SCOPURI ȘI ÎN BAZA CĂROR TEMEIURI?

Societatea va colecta anumite informații („date cu caracter personal”) în legătură cu persoane fizice identificate sau care pot duce la identificarea unor persoane fizice, care ne sunt furnizate direct de persoana vizata (de exemplu, nume, prenume, adresă poștală, adresă de e-mail, număr de telefon) sau indirect (de exemplu, adresa IP).

Vom prelucra datele cu caracter personal în următoarele scopuri, în baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea astfel cum este detaliat în cuprinsul prezentei politici de confidențialitate.

2.1.     Navigarea pe site-ul web. Utilizarea cookie-urilor

Atunci când vizitați site-ul nostru web, utilizăm cookie-uri pentru a colecta automat informații cu caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, cum ar fi adresa IP, tipul de browser de internet folosit pentru navigarea pe site-ul nostru web, sistemul dumneavoastră de operare, denumirea domeniului sau gazda domeniului prin intermediul căruia utilizatorul navighează pe site-ul web.

Principalul scop al utilizării cookie-urilor este să vă ajute să aveți parte de o experiență de navigare îmbunătățită și, de asemenea, în scopuri de publicitate, pentru a vă putea oferi un conținut individualizat și adaptat intereselor și preferințelor dumneavoastră. Drept urmare, în măsura în care v-ați exprimat acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor, le vom utiliza pentru a vă oferi o experiență personalizată și relevantă de navigare pe site-ul nostru web și pentru a înțelege modul în care interacționați cu conținutul nostru publicitar.

Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe acest site web și scopurile în care acestea sunt utilizate, precum și cu privire la posibilitățile de a controla și/sau dezactiva cookie-urile, vă rugăm să consultați Politica noastră privind cookie-urile.

2.2.    Răspunsul la întrebările, solicitările sau reclamațiile dumneavoastră

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum nume, prenume, adresă de e-mail, numărul de telefon și orice alte informații sau detalii pe care ni le veți putea furniza în cadrul corespondenței, pentru a vă soluționa și a răspunde la întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră, în funcție de canalul de comunicare prin care ne contactați, conform descrierii de mai jos.

 

Scop

Temei legal

Durată

1

Oferirea de răspunsuri la întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră prin corespondență electronică (e-mail) sau telefon

Prelucrarea are la bază un interes legitim, permițându-ne să oferim răspunsuri la întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră.

4 ani de la soluționarea solicitării

 

2.3.    Campanii promoționale

Vom prelucra date cu caracter personal colectate de la dumneavoastră prin completarea formularelor de participare de pe site-ul nostru web sau alte formulare similare pentru a organiza campanii promoționale și/sau concursuri, sau pentru a acorda premii câștigătorilor campaniilor promoționale, precum și pentru a analiza eficacitatea campaniilor noastre promoționale. În cazul în care vom colecta date precum seria și numărul cărții de identitate sau codul numeric personal, acestea vor fi colectate și folosite în scopul de mai sus doar pentru a ne conforma obligațiilor fiscale legate de premiile acordate câștigătorilor campaniilor și/sau concursurilor. Participarea dumneavoastră la astfel de campanii promoționale și/sau concursuri este voluntară. Drept urmare, dumneavoastră decideți dacă să ne oferiți datele dumneavoastră cu caracter personal, prin completarea formularelor de participare pe site-ul nostru web sau a altor formulare similare prevăzute de regulamentele campaniilor promoționale sau ale concursurilor.

 

 

Scop

Temei legal

Durată

1

Organizarea campaniilor promoționale și/sau a concursurilor

Interes legitim

4 ani de la data colectării datelor

2

Prelucrarea datelor câștigătorilor campaniilor promoționale în scopul acordării premiului și, de asemenea, în scopul respectării cerințelor legale fiscale.

Obligație legală, obligație contractuală

4 ani de la data colectării datelor

 

Nu vom publica pe site-ul nostru web numele, prenumele, fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor campaniei promoționale și/sau concursului, decât dacă persoana vizată ne-a oferit consimțământul său în acest sens.

 

 

2.4.    Comunicări de marketing direct

Putem prelucra datele cu caracter personal pentru a vă informa despre produsele și serviciile noastre, oferte promoționale și pentru abonarea la buletinele informative. Ca regulă generală, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri de marketing direct doar cu consimțământul dumneavoastră și prin utilizarea canalelor de comunicare (de ex. e-mail, sms etc.) cu care ați fost de acord atunci când v-ați exprimat consimțământul. Cu toate acestea, în măsura în care ne-ați comunicat adresa dumneavoastră de e-mail cu ocazia achiziționării unui produs sau serviciu de la noi, putem folosi adresa de e-mail, în conformitate cu prevederile legale în vigoare care ne permit să vă transmitem comunicări comerciale cu privire la produse sau servicii similare, pe baza interesului nostru legitim în acest sens; în acest caz, la obținerea adresei de e-mail de la dumneavoastră și ulterior, odată cu fiecare mesaj de marketing pe care vi-l putem trimite, vă vom oferi posibilitatea de a vă opune acestei utilizări a adresei de e-mail (dezabonare).

 

 

Scop

Categorii de date prelucrate

Temei legal

Durată

1

Comunicări de marketing direct prin intermediul newsletter-ului

Astfel cum acestea au fost furnizate de către persoana vizată la exprimarea consimțământului său, de ex. nume și prenume, adresă de e-mail, număr de telefon.

Consimțământ

4 ani de la momentul obținerii datelor sau până la momentul retragerii consimțământului, oricare dintre cele două momente survine primul

 

2.5.     Achiziționarea de produse online (daca este cazul)

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea dezvoltării, respectării și încheierii contractului de cumpărare pentru produsele pe care le-ați achiziționat prin intermediul site-ului web klorane.com/ro-ro . În special, trebuie să aveți în vedere următoarele:

Dacă alegeți opțiunea de salvare a cardului, vă exprimați consimțământul în vederea prelucrării detaliilor indicate (datelor dumneavoastră) în scopul activării cardului dumneavoastră. Codul de securitate al cardului (CVV sau CVC) se utilizează numai pentru efectuarea achiziției și nu va fi ulterior stocat sau prelucrat ca parte a detaliilor de plată. Consimțământul exprimat de către dumneavoastră asupra activării acestei funcții înseamnă că datele dumneavoastră vor apărea automat în câmpurile relevante atunci când faceți achiziții viitoare, astfel încât nu va mai trebui să introduceți din nou detaliile pentru fiecare achiziție nouă, deoarece acestea vor fi considerate corecte și valabile. Puteți modifica sau șterge datele despre carduri în orice moment la secțiunea contul dumneavoastră Stocăm și transmitem detaliile cardului dumneavoastră în conformitate cu standardele internaționale de confidențialitate și securitate pentru cardurile de credit și de debit. Utilizarea acestei funcții poate necesita modificarea parolei de acces din motive de securitate. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că  atunci când utilizați site-ul web, securitatea datelor dumneavoastră depinde și de utilizarea și stocarea corectă de către dumneavoastră a anumitor coduri confidențiale.

 

Scop

Categorii de date prelucrate

Temei legal

Durată

1

Achiziționarea de produse online

Nume, prenume, adresă, adresa de e-mail, număr de telefon, date bancare (numărul cardului bancar, numele deținătorului cardului, CVV/CVC)

Obligație contractuală

4 ani de la momentul achiziționării produselor

 

2.6.    Procesul de recrutare

Dacă alegeți să aplicați la un loc de muncă prin intermediul site-ului web, în calitate de candidat, Societatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul desfășurarii activităților specifice de recrutare pentru anumite posturi vacante în cadrul Societății.

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază demersurile la cererea dumneavoastră pentru încheierea unui contract de muncă. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Societății de a vă avea în vedere în procesul de recrutare pentru diferite posturi.

 

Scop

Categorii de date prelucrate

Temei legal

Durată

1

Recrutare

Datele conținute în CV, precum și în celelalte documente trimise de către candidat, precum: nume, prenume, adresă, adresa de e-mail, număr de telefon, experiență profesională, preferințe, date privind educația, calificări, etc.

Interes legitim

Pe durata desfășurării procesului de recrutare

2

Stocarea CV-ului după terminarea procesului de recrutare

Datele conținute în CV, precum și în celelalte documente trimise de către candidat, precum: nume, prenume, adresă, adresa de e-mail, număr de telefon, experiență profesională, preferințe, date privind educația, calificări, etc.

Consimțământ

1 an de la data la care ați furnizat datele

 

2.7.    Prelucrarea datelor reprezentanților partenerilor contractuali implicați în derularea contractelor cu Societatea și/sau reprezentanților autorităților publice

Dacă sunteți persoană de contact a partenerilor, a potențialilor parteneri sau a autorităților publice cu care interacționează Societatea în derularea contractelor, Societatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

·       Pentru inițierea sau desfășurarea relației contractuale dintre Societate și parteneri sau potențiali parteneri;

·       Pentru inițierea sau desfășurarea relațiilor dintre Societate și reprezentanții autorităților publice cu care interacționează în derularea activității curente;

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Societății de a iniția și desfășura relațiile contractuale si/sau cu autoritatile publice în derularea activității Societății în contextul oferirii produselor si serviciilor Societății. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop poate avea drept consecințe imposibilitatea Societății de a-și desfășura activitatea.

 

 

Scop

Categorii de date prelucrate

Temei legal

Durată

1

Inițierea sau desfășurarea relației contractuale dintre Societate și parteneri sau potențiali parteneri;

Nume, prenume, adresă, adresa de e-mail, număr de telefon, funcție, semnătură

Interes legitim

Pe durata desfășurării relațiilor contractuale, dar nu mai mult de 10 ani

2

Inițierea sau desfășurarea relațiilor dintre Societate si reprezentanții autorităților publice cu care interacționează în derularea activității curente

Nume, prenume, adresă, adresa de e-mail, număr de telefon, funcție, semnătură

Interes legitim

Pe durata activitatii societatii

 

2.8.    Sondaje, studii privind satisfacția clienților și feedback de la clienți

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când decideți să participați la sondajele sau studiile noastre de piață, la anchetele privind gradul de satisfacție a clientului sau când ne furnizați feedback cu privire la produsele și serviciile noastre. Astfel de date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul de mai sus doar pe baza consimțământul dumneavoastră, având, de asemenea, în vedere și interesul nostru legitim de a ne ajuta să înțelegem nevoile și așteptările clienților cu privire la produsele și serviciile noastre. Participarea dumneavoastră la astfel de sondaje sau studii de piață este voluntară. În consecință, este alegerea dumneavoastră dacă ne furnizați sau nu datele cu caracter personal (precum nume și prenume, informații privind preferințele și obiceiurile de cumpărare sau alte date cu caracter personal pe care vă oferiți să ni le furnizați), prin completarea formularelor de participare de pe site-ul nostru web sau alte formulare similare furnizate în cadrul respectivelor sondaje sau studii.

 

 

Scop

Temei legal

Durata

1

Sondaje sau studii de piață, anchete privind gradul de satisfacție a clientului sau când ne furnizați feedback cu privire la produsele și serviciile noastre

Consimțământ, interes legitim

Pe o perioada de 5 ani sau pana la retragera consimtamantului, care situatie intervine prima

 

2.9.    Luarea deciziilor în mod automat și crearea de profiluri în mod automat

Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri.

·        Vom reține istoricul dumneavoastră de cumpărături și vom utiliza detaliile privind produsele pe care le-ați achiziționat în trecut pentru a vă adresa sugestii cu privire la alte produse cu privire la care considerăm că veți fi interesat;

·        Vom reține și evalua informațiile privitoare la cele mai recente vizite de pe site-ul nostru web și cum navigați prin diferite secțiuni ale site-ului nostru în scopuri analitice, pentru a înțelege modul în care persoanele utilizează site-ul nostru web pentru a-l putea face mai intuitiv;

·        Vom menține o evidența a articolelor de pe site-ul nostru web pe care le-ați accesat și vom utiliza respectiva informație pentru a vă adresa pe acest site publicitate care este relevantă pentru interesele dumneavoastră, pe care le-am identificat în baza articolelor pe care le-ați citit.

Scopul acestui tip de prelucrare este acela de a va transmite informații publicitare personalizate, în baza interesului comercial legitim al Societății, de exemplu îmbunătățirea serviciilor noastre. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop poate avea drept consecințe imposibilitatea Societăți de a vă oferi informațiile necesare în funcție de nevoile dumneavoastră.

 

2.10. Monitorizarea/securitatea persoanelor, spatiilor si/sau a bunurilor

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum nume, prenume, imagine, serie si nr CI, atunci când decideți să ne vizitați, în baza interesului legitim al Societpții în scopul de a asigura securitatea și de a evita accesul neautorizat în spațiile noastre.

Vom menține o evidență a persoanelor care accesează spațiile noastre, reținând datele cu caracter personal ale acestorași vom utiliza respectivele informații doar în eventualitatea unei breșe de securitate.

Refuzul furnizării datelor pentru acest scop poate avea drept consecințe imposibilitatea accesării spațiilor Societatii.

Vă informăm că datele dumneavoastră înregistrate în evidența persoanelor care accesează spațiile noastre sunt păstrate pentru o perioadă de 1 an. Datele prelucrate prin intermediul camerelor video sunt păstrate, potrivit legii, pentru o durată care nu depășește 30 de zile.

 

2.11.  Promovare medicala

In scopul promovarii produselor si serviciilor Societatii catre persoanele calificate (HCP), vom prelucra date cu caracter personal comunicate de persoanele vizate in formularul de colectare consimtamant.

Astfel de date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul de mai sus doar pe baza consimțământului dumneavoastră, având, de asemenea, în vedere și interesul nostru legitim de a ne promova produsele și serviciile noastre.

Participarea dumneavoastră este voluntară. În consecință, este alegerea dumneavoastră dacă ne furnizați sau nu datele cu caracter personal (precum nume, prenume, localitatea în care va desfăşurati activitatea, codul de parafă, gradul profesional, nr. de telefon mobil/fix, e-mail), prin completarea formularelor de consimtamant.

 

 

Scop

Temei legal

Durata

1

Întocmirea unei bazei de date cu profesionistii din domeniul sanatatii in scop de promovare medicala a produselor si serviciilor

Consimțământ, interes legitim

Pe o perioada de 5 ani sau pana la retragera consimtamantului, care situatie intervine prima

 

3.         CUI DIVULGĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Pentru a atinge scopurile descrise mai sus, Societatea utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali. Acestia au calitatea de persoane împuternicite, cum ar fi furnizorii de servicii de telecomunicatii la care apelam pentru transmiterea mesajelor SMS/e-mail, agentii de media din Romania, iar acestora le pot fi furnizate datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi utilizate în limitele obligațiilor pe care și le-au asumat față de Societate. Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi, sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și le solicităm acestor să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmite către terți și în următoarele situații: (i) autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Societății, care solicită Societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia din urmă. Aceste autorități publice sau instituții pot fi Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Inspecția Muncii, organele de poliție, Autoritatea pentru Protecția Consumatorului, Agenția Națională pentru Administrare Fiscală; (ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Societății noastre sau alte entități sau persoane, precum instanțe de judecată; (iii) terți achizitori, în măsura în care activitatea Societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

De asemenea, în scopurile prelucrării de mai sus, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către societăți din grupul A&D Pharma, societăți care vor respecta instrucțiunile Societății în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Pentru mai multe informații referitoare la grupul A&D Pharma, vă rugăm să vizitați www.adpharma.com.

Persoanele și entitățile cărora le putem distribui date cu caracter personal sunt următoarele:

a)     În scopul navigării pe site-ul web și în scopuri referitoare la utilizarea cookie-urilor, putem transmite datele cu caracter personal către furnizori de servicii de analiză și de motoare de căutare pentru ca aceștia să furnizeze servicii de întreținere a site-ului nostru web;

b)     Pentru a răspunde întrebărilor, solicitărilor sau reclamațiilor dumneavoastră, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către furnizorii noștri de servicii de centru de apel;

c)      Pentru organizarea și gestionarea campaniilor promoționale, precum și pentru analizarea eficacității acestora, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către agenții de publicitate și marketing sau agenții de media digitală sau agenții de rețele de socializare;

d)     Pentru comunicările de marketing direct, putem transmite datele cu caracter personal către agențiile de publicitate și marketing care realizează comunicarea în numele nostru;

e)      Pentru realizarea de sondaje sau studii de piață, anchete privind gradul de satisfacție a clientului sau pentru a obține feedback de la clienții noștri cu privire la produsele și serviciile noastre, putem distribui datele cu caracter personal către furnizori de servicii de sondaje sau studii de piață/anchete privind clienții.

4.         TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE

În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate către state din Uniunea Europeană („UE”) sau Spațiul Economic European („SEE”).

Vă informăm prin prezenta că orice transfer realizat de Societate într-un stat membru UE sau SEE va respecta cerințele legale prevăzute în GDPR.

5.         CÂT TIMP STOCĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare, precum și a duratelor menționate mai sus. În cazul în care, după expirarea duratei stabilite, Societatea va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzător în acest sens.

Estimăm că activitățile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal fie pentru (i) perioada prevăzută de lege; sau (ii) o perioadă nedeterminată, dacă legile și regulamentele aplicabile o permit. Cu toate acestea, în acest caz, vă informam că orice prelucrare a datelor va înceta după primirea solicitării dvs., că anumite date sau toate datele dumneavoastră vor fi eliminate; (iii) sau până la încetarea existenței scopului relevant aplicabil anumitor date.

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar Societatea nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

6.         PRELUCRAREA DATELOR COPIILOR CU VÂRSTA DE SUB 16 ANI

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în această Politică se referă exclusiv la persoane care au cel puțin 16 ani. Utilizarea sistemelor, precum și a rezultatelor prelucrării este interzisă cu privire la copiii care nu au împlinit această vârstă fără consimțământul părinților/reprezentanților legali ai acestora. În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totuși loc, o vom înceta odată ce observăm faptul că utilizatorii nu au împlinit vârsta menționată mai sus.

7.          SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR

Societatea vă informează prin prezenta că evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

8.         DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

a.      Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate , prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;

b.      Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;

c.      Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu doriți ca să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;

d.      Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;

e.      Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

f.       Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;

g.      Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să adresați o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la următoarea adresă: București, Sector 1, Str. Av. Popișteanu, nr. 54A, Clădirea 2 din incinta Expo Business  Park, etaj 7, România sau prin e-mail la dpo@magnapharm.eu.  De asemenea, în cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul acordat cu privire la scopurile de marketing direct, aveți posibilitatea de a utiliza opțiunea „dezabonare” care este inclusă în fiecare comunicare de marketing.

h.     Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

9.         MODIFICĂRI LA ACEASTĂ POLITICĂ

Această Politică de Confidențialitate poate suferi din când în când modificări și poate fi actualizată de către Societate, după cum va fi necesar. Societatea vă va notifica cu privire la orice modificări materiale sau substanțiale ale acestei Politici de Confidențialitate și se va asigura că respectiva notificare este efectuată într-o manieră care asigură luarea acestora la cunoștință de către dumneavoastră, spre exemplu prin utilizarea adresei de e-mail pe care ne-ați furnizat-o, sau orice mijloace adecvate care să asigure o comunicare efectivă.

10.      CONTACT

Puteți adresa orice întrebare în legătură cu prezentul document către Responsabilul cu Protecția Datelor, care poate fi contactat folosind următoarele detalii de contract: dpo@magnapharm.eu, telefon: 0372 50 22 00.