O marcă eco-responsabilă

 

Klorane, marcă angajată în protecţia şi valorificarea patrimoniului vegetal, îşi extrage de peste 50 de ani inspiraţia din natură.

Dată fiind epuizarea progresivă a resurselor naturale ale planetei, Laboratoarele Klorane trebuie să-şi orienteze alegerile de dezvoltare astfel încât să limiteze impactul asupra planetei.

Instrument de referinţă, Analiza Ciclului de Viaţă este în centrul acestui demers de management al mediului orientat către produs. 

Măsurând cu precizie impactul asupra mediului în fiecare etapă de concepere a produsului, permite identificarea măsurilor de luat în vedere a: 

 

 

  • Reducerii consumului de resurse şi energie, 
  • Reducerii emisiei de reziduuri sau CO2, 
  • Păstrării calităţilor şi performanţelor produsului. 

 

 

Etichetare Ecocert 26000

 

Contribuţia Laboratoarelor Klorane în aceste 3 domenii a fost evaluată de organismul de referinţă în domeniu, societatea ECOCERT, care a recunoscut angajamentele acestei mărci prin lansarea gamei Curmal de Deșert, acordându-i calificativul de excelenţă, cel mai înalt nivel de recunoaştere.

Laboratoarele Klorane sunt astfel prima marcă dermocosmetică etichetată ECOCERT 26000.

Ce înseamnă etichetarea Ecocert 26000 ?

ECOCERT 26000 este un model de evaluare dezvoltat de ECOCERT pentru a le permite organizaţiilor să măsoare nivelul de maturitate în ceea ce priveşte responsabilitatea socială. 

Acest model a fost construit pe baza principiilor normei internaţionale ISO 26000 privind responsabilitatea socială a organizaţiilor.

Un demers global la 360°

 

Graţie angajării noastre în programul "Marele Zid Verde", dezvoltării unei game concepute ecologic şi prosperităţii lanţului nostru de calitate unică Botanical Expertise Pierre Fabre, corespundem celor trei principii fundamentale indispensabile reuşitei unui proiect de Dezvoltare Durabilă:

  • Echitate socială, 
  • Eficienţă economică,
  • Protecţia mediului.