CONDIȚIILE GENERALE DE UTILIZARE A SITE-ULUI DE INTERNET KLORANE

EDITOR

Les LABORATOIRES KLORANE

Societate pe acțiuni simplificată având un capital de 38.250 €

45 Place Abel Gance – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT – Franța

RCS Nanterre : B 403.271.075

TVA intracomunitar : FR40 403271075

Tel. : 33 (0)5 63 58 88 00

 

FINANȚARE

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE – Societate pe acțiuni cu Consiliu director și de supraveghere - Capital : 22.987.907,85 € - sediu social : 45, Place Abel Gance - 92100 BOULOGNE - RCS NANTERRE 319.137.576.

Site-ul următor : https://www.klorane.com/ro-ro (denumit în continuare « Site ») este finanțat de societatea SAS PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE (denumită în continuare « PFDC »), societate care intervine în domeniul de activitate al industriei farmaceutice și ale cărei venituri provin din serviciile pe care le propune și produsele pe care le vinde.

Site-ul nu afișează publicitate, nu acceptă și nu primește fonduri publicitare.

 

DIRECTORUL PUBLICAȚIEI

Doamna Anne-Laure N’GUYEN HUY LAI, Director Laboratoarele Klorane

 

WEBMASTER

Pentru a contacta webmaster-ul Contact_Klorane@adpharma.com

 

GĂZDUITORUL

CIS VALLEY : Societate pe acțiuni având un capital de 2 500 000 euro, înmatriculată în RCS din BORDEAUX cu numărul B 410 100 747 cu sediul social situat în Chemin de l’Hermite BP 70081 – 33523 Bruges, FRANȚA

Prezentele condiții generale determină condițiile generale de utilizare (denumite în continuare « CGU ») a site-ului pe care utilizatorii (denumiți în continuare « Utilizatorii ») le acceptă ca urmare a consultării site-ului.

Dacă utilizatorii nu le acceptă, Les LABORATOIRES KLORANE solicită acestora să părăsească site-ul.

Dacă utilizatorul este minor, se angajează să consulte site-ul numai în prezența părinților săi sau a tutorului care vor accepta în prealabil aceste condiții.

Les LABORATOIRES KLORANE își rezervă dreptul de a modifica site-ul, serviciile (denumite în continuare « Serviciile ») și/sau CGU ale site-ului. Toate modificările vor intra în vigoare încă de la punerea lor on-line pe site. Dacă utilizatorul continuă să utilizeze acest Site și Serviciile Site-ului, va fi considerat că a acceptat în totalitate aceste modificări și în consecință CGU modificate.

 

CGU sunt supuse legislatiei Uniunii Europene si in completare dreptului francez și pot fi modificate în orice moment și fără preaviz.

Utilizarea, consultarea site-ului se limitează la scopuri personale și nu comerciale.

În general, utilizatorului i se interzice să utilizeze în totalitate sau parțial site-ul în scopuri ilicite (drepturi de autor) sau contrare acestor CGU.

Consultând site-ul, Utilizatorul acceptă să respecte CGU, astfel cum acestea sunt afișate la data consultării.

OBIECTUL SITE-ULUI

Site-ul a fost creat pentru a furniza Utilizatorilor informații care privesc mai ales societatea les LABORATOIRES KLORANE (fișe produse, fișe de recomandări, joc-concurs, newsletters, store locators, etc.) precum și prezentarea de diferite game ale mărcii KLORANE® (denumite în continuare « Informații »).

Site-ul difuzează în special informații necontractuale despre LABORATOIRES KLORANE, cu preocuparea constantă de a descrie toate produsele sale, dar fără dorința de ofertă de cumpărare directă a produsului sau serviciului (cu excepția unor indicații exprese contrare).

Site-ul nu va constitui o ofertă contractuală. Site-ul este gratuit și nu implică achiziții integrate.

În măsura în care actualizarea site-ului se realizează ținând cont de toate activitățile, ar putea apărea ca anumite informații noi sau anunțuri să nu mai fie valabile în momentul difuzării lor sau să fie pur și simplu depășite. Les LABORATOIRES KLORANE nu pot garanta Utilizatorilor, deși fac eforturile necesare, actualizarea perfectă a tuturor informațiilor sau noutăților care sunt difuzate pe site.

CONFIGURAȚIA TEHNICĂ CERUTĂ

Les LABORATOIRES KLORANE amintesc că, consultarea/utilizarea site-ului presupune ca Utilizatorul să dispună de competențe materiale, de software-le necesare pentru utilizarea Internetului. Pentru a utiliza site-ul, Utilizatorul trebuie să dispună de un acces la Internet de mare viteză, un abonament de internet și/sau telefonic ce permite accesul la Internet, un calculator, un telefon mobil compatibil cu site-ul precum: smartphone (IOS, Android, Windows), conexiune wap, wifi și/sau 3G / 4 G pe telefonul său (denumite în continuare « Echipamentul »).

CONDIȚIILE DE UTILIZARE/DE CONSULTARE A SITE-ULUI

Utilizatorul recunoaște că, condițiile contractului cu operatorul său de Internet/Telefonie mobilă vor continua să se aplice în momentul utilizării /consultării site-ului. Utilizatorul își va asuma singur toate cheltuielile ce pot fi solicitate de operatorul de Internet/de telefonie mobilă privind accesul la serviciile de conexiune internet, wifi, wap și/ sau 3G, de utilizare/consultare a site-ului.

Utilizatorului i se interzice, în momentul utilizării/consultării site-ului, să împiedice, să perturbe buna funcționare a site-ului, a serverelor, a rețelelor conectate la site și/sau să modifice, să adapteze, să pirateze site-ul și/sau să modifice un site terț astfel încât că genereze o confuzie privind legătura cu site-ul.

Utilizatorul este conștient de constrângerile și limitele rețelelor  de internet/mobil și de telecomunicație și se angajează în consecință să:

·         Să protejeze echipamentul său împotriva oricăror forme de viruși, tentativă de acces, de acces și/sau de utilizare neautorizată (e) de către terți ;

·         Să garanteze condițiile de instalare, de exploatare și de întreținere a echipamentului său necesar  pentru buna funcționare a site-ului.

UTILIZAREA RECOMANDĂRILOR FURNIZATE PE SITE

În cadrul site-ului sunt puse informații la dispoziția utilizatorilor. Această punere la dispoziție nu implică transferul niciunui drept de proprietate atașat informațiilor. Utilizatorilor li se acordă numai o licență de consultare, de utilizare a acestor Informații în mod neexclusiv și pentru utilizarea lor privată. Cu acest titlu, li se interzice Utilizatorilor să copieze sau să reproducă în totalitate sau parțial informațiile prin orice mijloc și pe orice suport existent sau viitor, să traducă informațiile în orice alt limbaj sau limbă, să adapteze Site-ul.

Les LABORATOIRES KLORANE nu vor fi responsabile de consecințele directe sau indirecte și/sau de orice prejudiciu care ar afecta informațiile ca urmare a deficienței sau piratării. De altfel, les LABORATOIRES KLORANE nu își asumă o obligație de rezultat ci de mijloace în ceea ce privește informațiile, recomandările care vor fi emise Utilizatorilor.

În concluzie, les LABORATOIRES KLORANE nu dau nicio garanție explicită sau implicită, și nu își asumă nicio răspundere privind utilizarea acestor informații, acestor recomandări. Acestea sunt date numai cu titlu indicativ și trebuie să fie confirmate de profesioniști. Pentru orice informație suplimentară și/sau dubiu, Utilizatorii por scrie societății LABORATOIRES KLORANE la următoarea adresă : contact.klorane@pierre-fabre.com.

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Cu excepția unei dispoziții contrare conținută în prezentul document, toate elementele care figurează pe site și site-ul în cauză (inclusiv, în special texte, date, baze de date, grafice, logo, mărci, denumiri, animații, imagini, video, sunete, software și orice alte elemente)  (denumite în continuare « Elementele ») sunt proprietatea exclusivă a LABORATOIRES KLORANE și/sau terților ce i-au acordat o licență și intră sub incidența legislației franceze și internaționale privind dreptul de autor și în sens mai larg de proprietate intelectuală.

Aceste elemente sunt protejate de drepturi de autor, copyrights, mărci, brevete, drepturi privind bazele de date, secrete de fabricație și/sau de orice alte drepturi de proprietate intelectuală.

Toate drepturile de reproducere, de reprezentare și de comunicare publică sunt rezervate, inclusiv reprezentările vizuale, fotografice, iconografice sau altele. Reproducerea în totalitate sau parțială a site-ului pe suport electronic, indiferent de acesta, este interzisă în mod oficial fără autorizarea expresă a directorului publicației.

Mărcile și logo-urile utilizate pe site au fost depuse, reproducerea lor va constitui o contrafacere. Toate drepturile de utilizare sunt rezervate. Conform articolului L.122-4 din codul de proprietate intelectuală, orice reprezentare sau reproducere care nu este autorizată în mod expres, integrală sau parțială și prin orice procedeu va fi ilicită și va constitui o contrafacere sancționată de articolele  L. 335-2 și următoarele din codul de proprietate intelectuală.

Les LABORATOIRES KLORANE acordă Utilizatorului o licență gratuită neexclusivă, netransferabilă, personală și limitată la utilizarea sa privată, de acces, de utilizare și vizualizare a site-ului și elementelor sale. Acest drept este acordat pentru o utilizare exclusiv personală, privată și necomercială, sub rezerva de a păstra toate mențiunile privind drepturile de reproducere și de proprietate intelectuală care se raportează la acestea. Cu acest titlu, i se interzice Utilizatorului să copieze și/sau să reproducă în totalitate sau parțial elementele prin orice mijloc sau pe orice suport, existent sau viitor, să traducă elementele în orice alt limbaj sau limbă și să adapteze  elementele.

Orice altă utilizare a elementelor este strict interzisă și constituie o încălcare a dispozițiilor Codului de proprietate intelectuală.

HYPERLINKURI

Utilizatorul este informat că les LABORATOIRES KLORANE pot furniza linkuri către site-urile de internet și/sau aplicații externe care aparțin sau nu  Grupului Pierre Fabre. Aceste site-uri de internet și/sau aplicațiile sunt independente de Site.

Les LABORATOIRES KLORANE nu editează, nu controlează sursele și conținuturile acestor site-uri de internet și/sau aplicații sau legăturile lor cu alte site-uri de internet și/sau aplicații.

Linkurile către aceste site-uri de internet și/sau aplicații nu constituie în niciun fel vreo aprobare, validare sau aderare a LABORATOIRES KLORANE la conținutul acestor site-uri de internet și/sau la aceste aplicații și, mai mult la utilizarea care ar putea fi efectuată.

În consecință, les LABORATOIRES KLORANE nu vor fi trase la răspundere pentru conținutul, produsele, serviciile, publicitatea, cookies sau alte elemente ale acestor site-uri de internet și/sau aplicații precum și pentru orice prejudicii sau pierderi, dovedite ou invocate, consecutive sau în legătură cu utilizarea acestor informații, servicii sau date disponibile pe aceste site-uri de Internet și/sau aceste aplicații.

Crearea de legături hipertext în cadrul Site-ului poate fi efectuată numai cu autorizarea scrisă și prealabilă a LABORATOIRES KLORANE. Orice cerere de autorizare trebuie să fie adresată la adresa de contact următoare: Contact_Klorane@adpharma.com.

GARANȚIE

Les LABORATOIRES KLORANE garantează că, conținutul Site-ului este conform cu dispozițiile legale europene si franceze în vigoare.

Les LABORATOIRES KLORANE garantează utilizatorilor folosirea netulburată a Site-ului și garantează în special că site-ul nu încalcă niciun drept de proprietate intelectuală deținut de un terț și că acesta este  original.

Les LABORATOIRES KLORANE nu garantează exactitatea și exhaustivitatea informațiilor conținute în cadrul site-ului. Informațiile difuzate pot, de altfel, să facă, între momentul în care Utilizatorii le-au vizualizat și cel în care Utilizatorii iau act de acestea, obiectul actualizării. Les LABORATOIRES KLORANE nu garantează în continuare în niciun mod că aceste informații sunt exacte, complete și la zi.  

Les LABORATOIRES KLORANE nu garantează exactitatea și exhaustivitatea informațiilor conținute în cadrul site-ului. Les LABORATOIRES KLORANE vor proceda la rectificările corespunzătoare. Informațiile difuzate pot, de altfel, să facă, între momentul în care Utilizatorii le-au vizualizat și cel în care Utilizatorii iau act de acestea, obiectul actualizării. Les LABORATOIRES KLORANE nu garantează în continuare în niciun mod că aceste informații sunt exacte, complete și la zi. 

RĂSPUNDERE

Utilizarea Site-ului se află sub singura și întreaga răspundere a Utilizatorului. Les LABORATOIRES KLORANE nu vor fi responsabile de orice rezultat obținut ca urmare a utilizării Informațiilor Site-ului.

Utilizatorii se angajează să nu introducă voluntar sau chiar involuntar viruși, bugs sau fișiere de orice natură care perturbă funcționarea site-ului; în acest caz își vor asuma singuri întreaga răspundere. În spiritul respectării tuturor, Les LABORATOIRES KLORANE vor putea urmări în justiție utilizatorii care creează probleme.

Utilizatorul declară și garantează că, cunoaște perfect caracteristicile și constrângerile Internetului și în special că transmisiile de date și de informații despre internet  beneficiază numai  de o fiabilitate tehnică relativă, acestea circulând pe rețele eterogene, cu caracteristici și capacități tehnice diferite care perturbă accesul și le fac imposibile în anumite perioade.

Les LABORATOIRES KLORANE nu vor fi responsabile pentru orice prejudiciu survenit ca urmare a conexiunii la site sau la utilizarea/consultarea site-ului de către un utilizator. În niciun caz, Les LABORATOIRES KLORANE nu vor fi responsabile de o pierdere a informațiilor sau de o deteriorare legată de aceste informații. Orice informație sau recomandare furnizată pe site va fi interpretată ca o garanție oarecare.

Les LABORATOIRES KLORANE fac eforturi să mențină accesibile paginile sale 7 zile din 7 și 24 ore din 24, dar nu sunt obligate să realizeze acest lucru. Pot prin urmare să întrerupă accesul, mai ales din motive de mentenanță și de actualizare. Les LABORATOIRES KLORANE își rezervă de asemenea posibilitatea în orice moment, acest lucru realizându-se fără preaviz de modificare, să suspende sau să întrerupă difuzarea în totalitate sau parțial a acestui Site, inclusiv a spațiului său de exprimare și în special legăturile către alte site-uri. Les LABORATOIRES KLORANE nu sunt în orice caz responsabile de integralitatea acestor  întreruperi și de consecințele ce pot rezulta pentru Utilizatori sau orice terț.

Chiar dacă Les LABORATOIRES KLORANE au efectuat demersurile necesare pentru a asigura fiabilitatea informațiilor și serviciilor conținute pe site, nu vor fi responsabile de erori, omiteri, viruși sau rezultate ce ar putea fi obținute de o utilizare defectuoasă a acestora. Site-ul nu are decât o simplă obligație de mijloace. 

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, directorii săi sau salariații săi nu vor fi responsabili:

-          pentru orice prejudiciu provenit dintr-o conexiune, un acces sau o utilizare a site-ului;

-          pentru daunele ce rezultă în mod direct sau indirect din consultarea site-ului sau din utilizarea informațiilor disponibile în cadrul acestuia;

-          pentru daunele directe sau indirecte ce rezultă din utilizarea site-ului și în special de orice pierdere de exploatare, financiară sau comercială sau pierdere de programe sau de date în orice sistem de informare, acest lucru realizându-se chiar dacă, les LABORATOIRES KLORANE au fost informate de eventualitatea acestor prejudicii;

În nici un caz, Les LABORATOIRES KLORANE nu vor fi responsabile de o pierdere de date sau de o deteriorare legată de aceste date. Orice informare sau recomandare furnizată de site nu va fi interpretată ca o garanție oarecare.

DATELE CU CARACTER PERSONAL

Les LABORATOIRES KLORANE nu solicită în niciun moment comunicarea de către orice Utilizator a datelor personale care îl privesc (nume, prenume, adresa poștală, adresa electronică, profesie...).Totuși, mai ales pentru a obține anumite informații sau a primi documente, Utilizatorii vor putea fi  determinați să se înscrise furnizând anumite date personale. 

Les LABORATOIRES KLORANE informează Utilizatorii că datele personale pe care le-ar putea comunica on line sunt destinate numai utilizării LABORATOIRES KLORANE sau a oricărei alte entități aparținând grupului PIERRE FABRE și care este responsabilă de prelucrarea lor și de păstrarea lor. Aceste date nu vor fi comunicate terților cu excluderea terților care găzduiesc site-ul sau care intervin în conținutul sau gestionarea sa. 

Les LABORATOIRES KLORANE se angajează să ia toate măsurile rezonabile aflate la dispoziția sa pentru a păstra confidențialitatea acestor date personale. 

Les LABORATOIRES KLORANE vă aduc la cunoștință faptul că baza sa de date ce poate include aceste date personale a făcut obiectul unei prelucrări conform legii Informaticii și Libertăților din 6 ianuarie 1978 modificată.

Informațiile nominale colectate în cadrul site-ului sunt prelucrate conform Legii informaticii și Libertăților din 6 ianuarie 1978 modificată, amendamentelor sale ulterioare și Directivei europene nr.  95/46/CE, Utilizatorul dispune în aplicarea acestei legi, de un drept de acces, de rectificare și de suprimare a datelor care îl privesc. Utilizatorul va putea adresa orice cerere la următoarea adresă: Contact_Klorane@adpharma.com sau prin curier la adresa ce figurează în antetul prezentului document. Les LABORATOIRES KLORANE se angajează prin urmare să răspundă Utilizatorului într-un termen maxim de două (2) luni. Modificarea va interveni în cel mai scurt timp și cel mai târziu în  opt (8) zile lucrătoare de la data primirii cererii sale.De fiecare dată când datele cu caracter personal vor fi colectate pe site, condițiile juridice de colectare și/sau de modificare a datelor colectate vor fi amintite în mod expres.

Sub rezerva obținerii acordului dumneavoastră prealabil, les LABORATOIRES KLORANE vor putea adresa Utilizatorilor informații comerciale directe sau newsletter prin curier electronic. Aceste informații colectate pot fi destinate de asemenea utilizării LABORATOIRES KLORANE pentru a adresa oferte comerciale sau promoționale sub rezerva de a obține în prealabil « opțiunea ».

Utilizarea acestui site constituie acordul expres si neechivoc al dumneavoastra cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate in cazurile anterior prevazute si libera circulatie a acestor date, in conformitate cu prevederile DIRECTIVEI 95/46/CE a PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date 

Dacă utilizatorul este abonat la servicii de informare prin curier electronic ("newsletter"), poate solicita să nu mai primească aceste mesaje, fie după cum se indică mai sus, fie urmând instrucțiunile ce figurează la sfârșitul acestor mesaje, atunci când le primește . 

Les LABORATOIRES KLORANE nu transferă nicio dată cu caracter personal în afara teritoriului Uniunii Europene și nici nu va transfera nicio dată partenerilor săi terți fără autorizarea expresă a Utilizatorilor.

Les LABORATOIRES KLORANE răspund de eventualele formalități prealabile pe lângă autoritățile competente în materie de protecție a datelor cu caracter personal.

Les LABORATOIRES KLORANE vor răspunde la cererile unui Utilizator privind datele sale, accesele sale recente la datele sale și prelucrările eventual operate mai sus cu respectarea termenilor legali.

POLITICA DE COOKIES

Un « cookie » este un mic program informatic ce reprezintă un bloc de date numerice trimis navigatorului de un server Web și stocat pe hardul computerului Utilizatorului, pe tableta numerică a acestuia sau pe telefonul său (denumite în continuare în mod colectiv « Echipamentul »).

Conform acestei secțiuni, termenul de « cookies » trimite la orice tehnologie vizată de articolul 32-II din legea din 6 ianuarie 1978 modificat.

Anumite « cookies » pot implica informații cu caracter privat ce permit recunoașterea Utilizatorului în calitate de utilizator fizic și/sau identificarea echipamentului său. Acestea permit localizarea părților site-ului de care Utilizatorul este interesat precum și comunicarea către utilizator a unui conținut ce poate corespunde centrelor sale de interes. Se amintește cu acest titlu, că durata de păstrare a informațiile înregistrate de  « cookies » în echipament nu va putea depăși 13 luni.

Site-ul utilizează « cookies » în special, pentru a efectua statistici (ex : estimarea numărului de vizite a site-ului, zonele geografice unde sunt localizați Utilizatorii), pentru a îmbunătăți funcționarea Site-ului și a navigării (ex : să privilegieze sau să dezvolte optimizarea site-ului pentru un anumit navigator sau un anumit tip de afișaj-culoare) și să asigure o siguranță a navigării luptând în special  împotriva fraudelor și mesajelor indezirabile.

« cookies-urile» terților pot fi de asemenea înregistrate în cadrul echipamentului și vizează personalizarea și/sau îmbunătățirea conținuturilor, inclusiv publicitare care pot fi utilizate în momentul navigării. În funcție de suporturi, mai multe « cookies » ale terților pot fi înregistrate în special :

  • « cookies-urile » rețelelor sociale pot fi instalate în cadrul echipamentului atunci când Utilizatorul consultă unul din suporturile noastre pe care sunt publicate conținuturile emise de rețelele sociale. Les LABORATOIRES KLORANE invită orice utilizator să ia act de politica de gestionare a acestor « cookies » a rețelelor sociale pe site-urile rețelelor sociale în cauză.
  • « cookies » Flash® sunt fișierele stocate pe software-ul Flash® care este instalat pentru a vizualiza obiecte dinamice, cum sunt animațiile grafice sau secvențele video. De asemenea « cookies » Flash® pot fi instalate din momentul utilizării aplicației Flash®. Les LABORATOIRES KLORANE invită orice Utilizator să ia la cunoștință despre politica de gestionare a « cookies » Flash® pe site-ul societății de editare a acestui software.
  • « cookies » de țintire, definite de un terț precum o persoană care publică un anunț, pot servi la difuzarea de publicitate ce corespunde cel mai bine Utilizatorilor sau vizează interesele Utilizatorilor. Permit de asemenea limitarea numărului de afișări a unei publicități și ajut la măsurarea eficacității unei campanii publicitare. Aceste « cookies » servesc de asemenea la urmărirea deplasărilor Utilizatorului spre diferite site-uri Web.

De altfel, les LABORATOIRES KLORANE pot fi determinate să plaseze « cookies » ce le aparțin pe diferite suporturi ce aparțin terților al căror partener este.

Aceste « cookies » vizează în principal să prezinte Utilizatorului conținuturile adaptate centrelor sale de interese și să contabilizeze consultarea conținuturilor LABORATOIRES KLORANE.

Continuând navigarea pe site, Utilizatorul acceptă că les LABORATOIRES KLORANE utilizează « cookies-urile » conform celor descrise în prezenta secțiune.

Navigatorii de internet sunt de obicei parametrizați să accepte « cookies ». Utilizatorul poate să se opună prezenței lor și să le refuze sau să le șteargă. În acest scop, este posibil să le șteargă din echipament consultând pagina de ajutor a navigatorului utilizat sau să se opună înregistrării « cookies-urilor » dezactivând această funcție din navigatorul său (modalități precizate pe site-ul de Internet al Comisiei Naționale pentru Informatică și Libertăți, CNIL la următoarea adresă : www.cnil.fr.

Utilizatorul poate în orice moment să-și modifice alegerea privind acceptarea sau refuzul « cookies-urilor ».

Dacă Utilizatorul dezactivează « Cookies », Site-ul nu va putea funcționa perfect sau anumite conținuturi vor fi inaccesibile. Cu acest titlu, se recomandă autorizarea înregistrării « cookies-urilor » pentru a beneficia de toate funcționalitățile Site-ului.

SPAȚII DE REDACTARE PE  SITE

Site-ul pune la dispoziția internauților spații de exprimare cu posibilitatea de a contacta sau de a adresa întrebări societății LABORATOIRES KLORANE la următoarea adresă : Contact_Klorane@adpharma.com

Toate mesajele postate în aceste spații exprimă ideile autorilor lor respectivi. Totuși, Les LABORATOIRES KLORANE fiind responsabile de conținutul acestor spații, își rezervă dreptul de a nu răspunde mesajele care vor fi necorespunzătoare,, contrare legii sau care nu sunt conforme cu aceste CGU.

Astfel, utilizatorii garantează că nu transmit conținuturi: 
- cu caracter publicitar mascat ; cu caracter mincinos sau eronat ;  ce pot constitui o încălcare a drepturilor de proprietate literară, artistică, a mărcilor și industriei, sau a altor drepturi de autor ale terților, cum ar fi dreptul la imagine, dreptul la respectarea vieții private; cu caracter ofensator, defăimător, calomnios, rasist, xenofob, revizionist sau care aduc atingere onoarei sau reputației celuilalt. Care incită la discriminare, la ura unei persoane sau unui grup de persoane ca urmare a originii lor sau apartenenței lor sau neapartenenței la o etnie, nație, rasă sau o religie determinată ; ce amenință o persoană sau un grup de persoane; ce aduc atingere ordinii publice, pasibile de urmăriri civile sau penale, sau de natură defăimătoare ; cu caracter anticonstituțional, extremist sau emise de grupuri de interese interzise de lege; ce incită la un delict, crimă, suicid și la acte de terorism sau care fac apologia crimelor, actelor de terorism, crimelor de război sau crimelor împotriva umanității; cu caracter pornografic, contrare bunelor moravuri sau care atentează la demnitatea umană; ce permit terților să-și procure în mod direct sau indirect software piratate, numere de serie de software, software ce permit acte de piratare sau de acces în sistemele informatice și de telecomunicație, și în general orice instrument software sau altul ce poate aduce atingere drepturilor celuilalt sau securității persoanelor sau bunurilor; ce conțin virusuri sau orice altă aplicație care ar fi de natură să perturbe sau să prejudicieze software-ele, materialele informatice și calculatoarele site-ului sau utilizatorilor săi ;  ce constituie  șiruri de litere. 

Utilizatorul se angajează să respecte imaginea și reputația site-ului și să nu facă declarații și/sau acțiuni ce aduc atingere site-ului.

În cazul în care aduce atingere legilor în vigoare, bunelor moravuri, acestor condiții de utilizare sau pentru orice alt motiv interpretat în mod liber, site-ul își rezervă dreptul de a închide această adresă electronică pentru o durată limitată sau definitivă și să suprime informațiile și trimiterile la aceste informații.

Les LABORATOIRES KLORANE  își rezervă posibilitatea discreționară de a publica sau nu părerile utilizatorilor în aceste spații de exprimare, de a le modifica, de a le adapta sau de a traduce în orice limbă sub toate formele și pe toate suporturile, de a le păstra on line sau de a le suprima în orice moment și fără a informa Utilizatorii.

LEGEA APLICABILĂ ȘI REZOLVAREA LITIGIILOR

CGU sunt supuse legislatiei Uniunii Europene si dreptului francez.

Orice litigiu care va apărea în legătură cu aceste CGU va fi supus medierii, înainte de orice acțiune judiciară sau arbitrală.

În cazul nemedierii, litigiul va fi prezentat în fața jurisdicției competente din cadrul Curții de apel din Paris.

În cazul traducerii CGU, numai versiunea în limba franceză este valabilă și aplicabilă.

MODIFICĂRILE CGU

Utilizatorii declară și recunosc că au citit CGU și utilizarea site-ului constituie din partea Utilizatorilor o acceptare totală și necondiționată a CGU.

CGU pot fi modificate în orice moment de către PFDC. Aceste modificări vor fi notificate Utilizatorului. Orice utilizare a site-ului după notificare va constitui acceptarea CGU. CGU aplicabile vor fi atunci cele în vigoare pe site la data utilizării sale de către un Utilizator.

În cazul unui dezacord privind modificările CGU, Utilizatorul se angajează să nu acceseze Site-ul.