- ЛАБОРАТОРИИ КЛОРАН - 
- ПИЕР ФАБР ДЕРМО-КОЗМЕТИК -
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА БИСКВИТКИТЕ

 

 

Благодарим ви за посещението на нашия Интернет сайт. Защитата и сигурността на личните данни на нашите клиенти и потребители е основна грижа на групата Pierre Fabre.

Настоящата политика за поверителност обяснява каква информация се събира, когато разглеждате и използвате нашия Интернет сайт, и по какъв начин се обработва. 

КОИ СМЕ НИЕ?

Настоящият Интернет сайт ("Интернет сайтът") се оперира от:

„ПИЕР ФАБР ДЕРМО – КОЗМЕТИК БЪЛГАРИЯ” ЕООД,

бул. "България" 49, ет. 5 и ет. 6

гр. София

(наричано по-долу "Pierre Fabre" или "Ние"), който е отговорен за обработката на личните данни, подлежащи на събиране от вас на Интернет сайта, за описаните по-долу цели.

Приканваме ви да прочетете внимателно настоящата политика за поверителност, за да се запознаете с условията за обработка на вашите лични данни, когато посещавате нашия Интернет сайт. Имайте предвид, че тя може да бъде актуализирана от Pierre Fabre във всеки един момент. Датата на последната актуализация е показана на тази страница. Ето защо ви каним да я преглеждате редовно. 

 

Информация за вас, която събираме  

 

В зависимост от услугите, предоставяни от нашия Интернет сайт, които вие използвате, вашия избор и конфигурацията на вашето устройство (по-специално по отношение на бисквитките и други тракери), събраните и обработени от Pierre Fabre ваши лични данни (вашите "лични данни") са по-точно:

  • Когато използвате нашия Интернет сайт, от вас може да бъде поискано да ни предоставите доброволно лични данни, включително вашето фамилно име, собствено име, адреса ви по местоживеене, имейл адреса, телефонния ви номер, предпочитанията и интересите ви и всяка информация, която ни е необходима, за да отговорим на ваше запитване или рекламация от ваша страна.
  • Когато посещавате Интернет сайта ни, нашият сървър автоматично събира различна информация, генерирана от браузъра или компютъра, включително: име на домейна; IP адрес; дата, час и продължителност на вашето посещение; вид на браузъра, експлоатационната система и прегледани страници.

Ние не използваме тези автоматично събрани данни, за да се опитаме да установим вашата самоличност, както и не ги свързваме с личните данни, изборение по-горе, които вие ни предоставяте.

 

 Цели при обработката на вашите лични данни 

 

По-долу ще видите преглед на целите при обработката на вашите лични данни от нашите специалисти, както и причините, поради които ни е необходима тяхната обработка.

 

Точка за контакт

Информация, която събираме за вас

Причини за необходимостта от обработка на вашите лични данни

           Онлайн 

         навигация

 

·     Данни, свързани с използването на нашия сайт/приложение 

·     Данни за връзка

·     Преглеждани страници

·     Гледани видеа

·     Реклами, на които сте кликнали

·     Продукти, които сте търсили

·     Вашата локация

·     Продължителност на сайта

·      Гарантира правилното функциониране на нашия сайт/приложение 

·      Гарантира защитата и сигурността на уебсайта / приложението и ви защитава от измами или измамнически използване на нашите уеб сайтове или услуги, например чрез извършване на операции по свързване

·      Прави глобални статистически анализи

·      Разрешава споделяне на съдържанието ни в сициалните мрежи (бутони за споделяне, за да се види на сайта)

 

   Създаване и управление на профил


 ·     Пол

·     Имейл адрес

·     Адрес

·     Телефон

·     Снимка

·     Дата на раждане или възрастова група

·     Идентификация, фамилия и парола на потребителя

·     Представяне или лични предпочитания 

·     Профил в социалните мрежи (ако използвате социалните  мрежи, за да влезете в профила си или ако ни предоставяте данни от личен характер

 

 

·      Управлява конкурси, промоции, анкети или състезания, в които участвате

·      Отговаря на вашите въпроси и взаимодейства с вас по всякакъв друг начин

·      Предлага програма за лоялност

·      Позволява да управлявате предпочитанията си

·      Изпраща търговски съобщения (ако сте ги поискали), които могат да бъдат адаптирани към вашия "профил" (например:използвайки данни от личен характер или ваши предпочитания)

·    Предлагате персонализирани услуги според Вашите характеристики за красота

·      Контролира и подобрява нашите сайтове и приложения

·      Извършва анализ на аудиторията или статистиките   

 

 

 

     Абониране за бюлетин  и търговски съобщения

 

 Според честотата на вашите интеракции с нас, вашите данни от личен характер може да включват:

·      Име и фамилия

·      Имейл адрес

·      Представяне или лични предпочитания 

·      Профил в социалните мрежи

 

· Изпраща търговски съобщения (ако сте ги поискали), които могат да бъдат адаптирани към вашия "профил" (например:използвайки данни от личен характер или ваши предпочитания)

· Извършва анализ на аудиторията или статистиките

· Поддържа актуален списък за изтриване, ако сте поискали да не ви изпращаме съобщения

 

    Промоционални

         дейности

 

·     Име и фамилия

·     Имейл адрес

·     Телефон

·     Дата на раждане

·     Пол

·     Адрес

·     Представяне или лични предпочитания

·     Профил в социалните мрежи (ако използвате социалните  мрежи, за да влезете в профила си или ако ни предоставяте данни от личен характер

·    Допълнителна информация, която сте споделили, свързана с ваше запитване (може да включва медицински данни или благосъстояние) 

· Извършва задачите, които сте поискали, като например: управлява участието в конкурси, игри, анкети, включително и приемането на вашето мнение и предложения. 

· Прави статистически анализи

· Изшраща търговски съобщения (ако сте ги поискали) 

 

      Искане на

    информация

 

·   Име и фамилия

·   Телефон

·   Имейл адрес

·   Допълнителна информация, която сте споделили, свързана с ваше запитване (може да включва медицински данни или благосъстояние) 

· Отговаря на вашите запитвания

· Свържете се с подходящата услуга, ако е необходимо

· Прави статистически анализи

· За Козметовижиланс:

-Наблюдава и предотвратява нежелани ефекти при използването на нашите продукти

-Извършва проучвания, свързани с безопасността на използването на нашите продукти

-Извръшва и проследява предприетите коригиращи действия, ако е необходимо

 

        Търсене на точки на продажба

 

·        IP Адрес

·     Данни, свързани с браузъра

·    Данни, свързани с устройството

·    Уникален идентификационен номер на всеки посетител и дата на изтичане на срика на този номер  


·  Да предложим по-добро обслужване на нашите клиенти / перспективи в съответствие с законните интереси на Пиер Фабър

 

 

Личните данни, които са ни необходими, за да постигнем гореспоменатите цели, са отбелязани със звездичка на различните страници на Интернет сайта, където се събират. Ако вие изберете да не попълвате тези задължителни полета, е възможно да не сме в състояние да обработим вашите запитвания и / или да ви предоставим исканите продукти и услуги. Другите лични данни се предоставят изцяло по желание и ни позволяват да ви опознаем по-добре и впоследствие да подобрим нашата комуникация и услуги. По-долу е представена допълнителна информация за целите и правната основа в случай на специфични дейности по обработка на данни.

 

 Съобщаване и пренос на личните данни

 

Ние сме част от световната група Pierre Fabre и от време на време може да се налага да съобщаваме вашите лични данни в групата Pierre Fabre за целите, изброени по-горе. 
Можем също така да упълномощаваме трети страни - доставчици на услуги (които ще действат в съответствие с нашите указания) да ни помагат да ви предоставим информация, продукти или услуги, да направляват или управляват нашите дейности или да управляват и подобряват нашия Интернет сайт. В такъв случай за тези трети страни може да е необходимо да получат достъп до вашите лични данни.

Ако вашите лични данни се пренасят извън ЕИО (Европейската икономическа общност) към други фирми от групата Pierre Fabre или към доставчици на услуги, ние ще предприемем мерки да ви уверим, че за вашите лични данни е осигурено същото ниво на защита, както ако са останали в рамките на ЕИО, включително сключвайки договори за пренос на данни на основата на Общите договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, актуализирани или редактирани, или използвайки програми за сертифициране като Privacy Shield UE за пренос към Съединените щати, или други механизми за пренос като например решения за адекватно ниво за защита, задължителни фирмени правила или договори, одобрени от органите за защита на личните данни на ЕС.

Ние можем да съобщим личните ви данни на трети страни при реална или възможна продажба на фирмата ни или на всеки актив, принадлежащ на нас или на свързани фирми, в който случай личните данни на нашите потребители, които притежаваме, могат да бъдат част от прехвърлените активи.

Ще отговорим също така на исканията за информация, ако законът ни задължава или, ако такова разкриване е необходимо, за да защитим правата си и/ или да се съобразим със законова процедура, съдебно решение, искане на регулаторен орган или с всяка друга правна процедура срещу нас.

 

[Маркетинг с електронни средства (Смс, Имейл)]

 Когато законът ни разрешава и с ваше съгласие, когато се изисква, ние можем да се свързваме с вас по електронен път, за да ви представяме нашите продукти и услуги. Ако искате да прекратите регистрацията си, за да не получавате повече информация от нас, моля използвайте [линка "отписване", намиращ се в нашите електронни съобщения или изпратете STOP чрез SMS на посочения номер], или се свържете директно с нас на адреса https://www.klorane.com/bg-bg/contact и ние ще спрем да ви изпращаме съобщения. 

Съхранение на вашите лични данни

Като правило, ние не съхраняваме вашите лични данни за по-дълго време от необходимото за реализиране на целите, за които те са били събрани. 
Ние съхраняваме вашите лични данни точно за времето, необходимо за управлението на връзката с вас (например когато създавате акаунт, купувате продукт на нашия Интернет сайт и т.н.). 
 
Ние съхраняваме вашите лични данни с цел маркетинг в продължение на три години, считано от датата на последното ни взаимодействие, ако не сте наш клиент; и дотогава докато сме във връзка с вас чрез промоционалните ни дейности, ако сте ни клиент, освен ако вие не възразите, тогава когато получавате някое от маркетинг съобщенията ни. 
 
IP адресите, събирани с цел сигурност, не се съхраняват за повече от 10 дни. 
Накрая, дневниците за връзка, които се събират, се съхраняват, ако вие сте дали съгласие за това, с помощта на бисквитки и други тракери, използвани на нашия сайт, в продължение на не повече от тринадесет (13) месеца, съгласно приложимите закони и регламенти. За подробна информация вижте раздел "Бисквитки" по-долу. 
Възможно е да се наложи да запазим вашите лични данни под формата на архив за срок, надвишаващ описания по-долу, за да спазим правните задължения, възникнали за нас или, ако това е необходимо, отчитайки приложимите предписания, за да упражним някое от нашите права (например всяка информация относно транзакциите се запазва за срока на договора и в продължение на 5 години след това). 
 
След като вашите лични данни вече не са необходими за целите си по предназначение или за архивиране за удовлетворяване на правните ни задължения или за правото по давност, ние следим те да бъдат напълно унищожени или анонимизирани. 

 Външни връзки

 

Интернет сайтът може да съдържа връзки към сайтове на трети страни. Тъй като Pierre Fabre не упражнява контрол върху тях, ние не носим отговорност за техните практики за защита на данните и ви съветваме да проверявате политиките на тези трети сайтове по отношение на защитата на данните. Тази политика важи единствено за личните данни, събирани чрез нашия Интернет сайт или в рамките на нашите дейности. 

 

 

 Вашите права

В съответствие с приложимото право, вие имате следните права по отношение на вашите лични данни: 


• Да получите копие от вашите лични данни, както и информация за начините на обработване на личните данни и за правната им основа; 


• Да коригирате грешни лични данни (включително да допълните непълни лични данни); 


• Да изтриете вашите лични данни (в някои случаи това право може да се упражни само тогава, когато данните вече не се необходими за реализирането на целите, за които са били събрани или обработени); 


• Да ограничите обработването на вашите лични данни, когато: 


• точността на личните данни е спорна; 


• обработването е незаконно, но вие сте против изтриването на вашите лични данни; 


• ние нямаме повече нужда от вашите лични данни, но те все още са необходими за установяване, упражняване или защита на законово право; 


• Да поискате преноса на вашите лични данни в машинно четим формат за трета страна (или за вас), ако нашата обработка се основава на вашето съгласие или на изпълнение на сключен с вас договор; 


• Да дадете общи или специфични указания за начина на обработка на вашите лични данни след вашата смърт. 


• Да възразите във всеки момент срещу контакти по телефона с цел маркетинг, регистрирайки се безплатно на Интернет сайта: www.bloctel.gouv.fr; 


• Да изтеглите съгласието си за обработка на вашите лични данни (ако тази обработка се основава на ваше съгласие) без това да повлияе на законосъобразността на обработката, основана на съгласието и извършена преди оттеглянето му; 


• Да възразите на обработката с цел проучване; и 


• Да получите или да видите копие на предприетите подходящи мерки при преноса на вашите лични данни към трета страна или международна организация. 

 
Освен гореспоменатите права, вие имате право да възразите срещу всяка обработка на вашите лични данни, произтичаща от законовия интерес на Pierre Fabre, включително профилиране (против вашето съгласие или за изпълнение на договор с вас). Имате право да възразите срещу всяка обработка на вашите лични данни с цел проучване, включително профилиране. 

 
Има правото да подадете жалба пред вашия национален контролен орган, отговорен за защитата на личните данни , който за Република България е Комисията за защита на личните данни (www.cpdp.bg).


За да упражните тези права, моля свържете се с нас на координатите, дадени по-долу, в рубриката "Свържете се с нас". Моля отбележете, че можем да ви поискаме документ за самоличност или да ви фактурираме разходи, ако законът ни го разрешава, например, ако вашето искане е явно необосновано или прекомерно. Ние ще положим всички усилия, за да отговорим на вашето искане в приложимите срокове. 

 

Бисквитки

Бисквитка е малък файл, който може да бъде поставен на твърдия диск на вашия компютър или на сървъра на Интернет сайт. Ние използваме бисквитки, за да получим определена информация, събирана автоматично и описана по-горе. Вие не сте длъжни да приемате бисквитки и можете да избирате, кои от тях да приемате, като промените параметрите на вашия браузър, така че да не приема бисквитки.

  

Видове бисквитки, които използваме

 

На нашия Интернет сайт използваме различни бисквитки с различни цели: тези бисквитки са известни с названията строго необходими бисквитки, бисквитки за ефективност, бисквитки за маркетинг и функционални бисквитки. Възможно е някои бисквитки да са предложени от трета страна с цел предлагане на допълнителни възможности на нашия Интернет сайт и са изброени по-долу. 


Строго необходими бисквитки: те са необходими за изпълнение на действието, което искате да извършите, например да влезете в своя профил. Ако откажете бисквитките като промените параметрите на вашия браузър, ние не можем да гарантираме пълната функционалност на нашия Интернет сайт по време на вашето посещение. 


Бисквитки за ефективност: това са бисквитки, използвани за подобряването на нашия Интернет сайт, например за анализи, които ни позволяват да разберем как се използва нашия Интернет сайт и къде са необходими подобрения. Тези бисквитки се използват за събиране на информация за начина, по който посетителите използват нашия Интернет сайт. Тази информация се събира анонимно и включва броя посетители, техния произход и страниците, които разглеждат. 


Бисквитки за маркетинг: тези бисквитки се използват за изпращане на специфични реклами към определен компютър или друго устройство (а не към лице, опредено чрез своето име или чиято самоличност може да се установи по друг начин), които са подходящи за интересите, свързани с дейността на Интернет сайта, свързан с този компютър или устройство (кликове върху рекламни ленти, посетени подраздели, направени търсения по ключова дума). Тези бисквитки се използват също така, за да се ограничи броят пъти, когато потребителят вижда една реклама и за да се измери ефективността на рекламната кампания. Те могат да запаметят също така факта, че Интернет сайтът е разглеждан от устройство и да съобщят тази информация на маркетинговите фирми. Бисквитките за маркетинг на нашия Интернет сайт се управляват от трети страни с наше разрешение. Бисквитките за маркетинг позволяват да се установи източника на реклама, от който даден потребител е пренасочен към нашия Интернет сайт, така че ние да разберем дали е в наш интерес да инвестираме в този източник на реклама. 


Функционални бисквитки: тези бисквитки подобряват ефективността и функционалността на нашия Интернет сайт, често вследствие на определено действие на потребителя. Например, можем да персонализираме съдържанието, което ви предлагаме или да запаметим вашите предпочитания. 


Бисквитки за споделяне на социални приставки на трети страни с връзки към социални приставки: интегрирането на социални приставки позволява съхранението на бисквитките от техните доставчици. Тези бисквитки позволяват на нашите потребители да споделят информация с дадената социална мрежа, но позволяват също така на нейния мрежов оператор да установи самоличността на потребителя и да съхрани информация относно ползването на Интернет сайта от потребителя в профила му.

 

По-надолу ще намерите списък с бисквитките, които използваме на нашия Интернет сайт 

Цел

Вид бисквитка

Име на бисквитка

Име на приложението

Период на съхраняване

Функционална бискитка

 

pf_store_map_bounds

Klorane

-

Функционална бисквитка

 

_gat

Google Analitics

2 месеца

Бисквитки за ефективност

 

_ga

Google Analitics

-

Бисквитки за ефективност

 

_gid

Google Analitics

3 месеца

Функционални бисквитки

 

has_js

Klorane

-

Функционални бисквитки

 

Drupal.tableDrag.showWeight

Klorane

9 месеца

Функционални бисквитки

 

Drupal.visitor.last_range

Klorane

1 година

Функционални бисквитки

 

dialgo_box_info

Klorane

-

Функционални бисквитки

 

ctools-collapsible-state

Klorane

-

Функционални бисквитки

 

pf_store_user_pos

Klorane

-

Строго необходими бисквитки

 

SESSION

Klorane

Сесия на браузъра

Бисквитки за маркетинг

 

DSID

doubleclick.net

2 седмици

Бисквитки за маркетинг

 

IDE

doubleclick.net

2 месеца

Бисктитка за проследяване на трети страни

 

_effs

 Klorane

 

Бисктитка за проследяване на трети страни

 

_effc

 Klorane

 

 Бисктитка за проследяване на трети страни

 

_gbs

 Klorane

 

Бисквитка за проследяване на трети страни

 

_gbc

 Klorane

 

 

 

Управление и изтриване на бисквитки

 

Ако откажете бисквитките, ние няма повече да инсталираме други бисквитки на вашия компютър, с изключение на функционалните бисквитки, представени по-горе (включително бисквитка, позволяваща да се запомни фактът, че когато посещавате Интернет сайта, не искате да бъдат инсталирани бисквитки). 

Все пак отбележете, че ако изберете да изтриете или откажете някои бисквитки, това ще засегне някои функции или услуги на нашия Интернет сайт.

 

Актуализиране на политиката за поверителност

 

Можем да променяме настоящата политика за поверителност във всеки момент, за да взимаме предвид премените в закона и / или нашите практики по отношение на защитата на личните данни.

 

Информация за връзка

 

Ако имате въпроси относно настоящата политика за поверителност или желаете да упражните някое свое право, моля свържете се с нас на следния адрес: dpobg@pierre-fabre.com

Ние имаме специалист по защита на личните данни, с който може да се свържете на: dpobg@pierre-fabre.com 

                                                             

 

Последна промяна: [        25.09.2018      ]