Представяне на инициативи, свързани с обучение за устойчивото развитие: Проектът на UNESCO “Зелени граждани”

През 2015 г. UNESCO стартира програмата “UNESCO Зелени граждани”, за да представи хора от целия свят, които са създали изключителни обучителни проекти за устойчиво развитие. Проектите са включени в изложение, обиколило света и вдъхновило много хора с различни призвания.

През 2020 г. UNESCO заедно с другите партньори в тази инициатива, включително и Ботаническа фондация Клоран, определят символ, чрез който да се признае работата на граждани, общности, асоциации, неправителствени организации и др. в подкрепа на обучението за устойчиво развитие. Този символ също ще отразява работата на UNESCO в посока обучение на тема  устойчиво развитие и ще се презентира чрез филми и други материали, за да достигне до по-широк кръг от хора и да подпомогне образователната програма на практическо ниво.

Тук ще представим 4 проекта, които в момента се ръководят от “Изследователи на Промяната”.

САЩ: Повишава се заетостта на младите хора, като помагат за възстановяването на бреговата ивица на Мексиканския залив.

През последните години бреговата ивица на Мексиканския залив е подложена както на много природни,  така и на предизвикани от хората бедствия. През 2010 г. експлозията на нефтената платформа “Deepwater Horizon” води до голям разлив на нефт, който сериозно уврежда екосистемата на региона. Инициативата за възстановяване на брега на Залива, която започва 3 години след бедствието, събира млади хора в неравностойно положение и практически  ги подготвя за  различни професии, свързани с управление на крайбрежна екосистема, включително и инвентаризация на растителни и животинските видове, извършване  на почистване на местата , оценка и борба с ерозията. След като достигат необходимото ниво на подготовка, част от тях продължават да работят по бреговете на Алабама, Флорида, Луизиана, Мисисипи и Тексас и днес формират мрежа от експерти, чиято цел е намиране на решения за възстановяване на околната среда. Благодарение на този проект за устоичиво  развитие, те отново са се завърнали към заетостта и сега са пламенни защитници в общностите си за  значимостта на опазването на околната среда.

Бразилия: Обучение как да се култивира Купуасу едновременно с опазване на гората и запазване на биоразнообразието.

Обучението за устойчиво развитие има дори по-голямо влияние при проекти, осъществявани в пряко взаимодействие между хората: по-специално в програма за споделяне на знания между две общности в областта Пара в Бразилия с цел развитие на устойчиво земеделие в Амазония, създадена от неправителствената организация Институт Берака със съдействието на Ботаническа фондация Клоран. Целта: да се сподели опита в култивирането на купуасу - ендемичен вид, който, отглеждан чрез агролесовъдни техники, може да възстанови райони, засегнати от обезлесяване. 

Чрез програмата жителите на Томе Асу, които вече имат натрупан 10-годишен опит в тази област, предават своето познание на общността Бела Аурора, за да позволят на това изолирано общество да загърби икономическата несигурност и да спре използването на определени вредни за гората фермерски практики, като “отсечи и изгори”.

Обмяната на познания е придружена със земеделско дарение - Общността на Томе Асу осигурява дървета за посаждане и първите резултати са налице. Само след една година са посадени приблизително 3 000 дървета купуасу в общността Бела Аурора и са обхванати 11 хектара обезлесена гора, които сега се култивират чрез използването на екологични методи. След високата печалба от продажбата на посевите,  поникнали заедно с купуасу (тапиока, бобови култури, банани и т.н.), фермерите, участващи в този проект бързо се убеждават в предимствата на използването на техники за комбинирано отглеждане на тревни и дървесни култури за икономиката и околната среда.

Франция: Бретонски рибари на миди обединяват сили, за да опазят ресурса си.

Въпреки че ловът на миди никога не е бил тема за дискусия в ЕС, бретонските рибари решават по собствена инициатива да създадат устойчива система за добив, за да опазят популацията на тези миди. И тя дава резултати! Докато в края на 80-те свръхдобива заплашва да заличи лова в средносрочен план, през 2018 г. количеството миди в залива Сен-Брие, където изследователски кораб оценява техния брой, достига нива, които не са виждани от 1973 г. Между минимален размер на добива, повече техники за екосъобразен риболов и значително кратък риболовен сезон, променяни спрямо наличните ресурси, рибарите налагат строги мерки, за да гарантират устойчив подход в своята дейност. Те предават своето познание на бъдещите поколения като обучават местни деца на природосъобразен риболов. Не само теоретично, това споделяне на знания има и практическа страна, тъй като някои от учениците посещават рибарите на миди по време на училищни пътувания.

Египет: училище за рециклиране - за подготовка и предоставяне на опита на събирачите на боклук в Кайро.

С население превишаващо 15 милиона, най-големият регион Кайро в Египет произвежда 15 000 тона2 отпадък дневно. Огромна част от този боклук се обработва в подножието на връх Мокатам, в източната част на града, където са позиционирани така наречените “Zabaleens” или събирачи на боклук. През 80-те години те са основали система за сортиране и рециклиране на боклука, която има репутация на една от най-добрите в света. Но тази 60-хилядна общност, ключова за доброто развитие на града, е маргинализирана и изключена от социалните дейности, и най-вече от образователната система. Асоциацията за защита на околната среда иска да повиши уменията на тази група, но и да изпрати децата на училище. През 2001 г. Асоциацията създава “Училището за рециклиране”, където се заплаща на децата, за да се поощри тяхното присъствие. Освен на грамотност, училището обучава учениците за проблемите, свързани с околната среда и боклука и ги подготвя за управлението на проекти. 350 деца са включени в програмата на училището. Някои от тях вече са създали свой собствен рециклиращ бизнес. Други продължават да посещават училище и планират да отидат в университет.

Научете за други големи проекти на сайта на Ботаническа фондация Клоран и се присъединете към общността в платформата на UNESCО “ Зелени граждани”, за да споделите идеи и да се включите в инициативите.

#FeelGoodActGood