Една марка с уважение към природата

Klorane е марка, ангажирана със защитата и оценяването на значението на растителното наследство, която от 50 години черпи вдъхновение от природата.

Пред лицето на прогресивното изчерпване на естествените ресурси на планетата, лаборатории Klorane се задължават да ориентират своя избор за развитие така, че да ограничат въздействието върху природата.

Основен инструмент, Анализът на жизнения цикъл е в сърцето на този подход за екологичен мениджмънт, съсредоточен върху продукта. . 

Измервайки влиянието върху природата на всеки етап от изработването на продукта, той позволява да се идентифицират нужните мерки, за да се: 

  • намали консумацията на ресурси и енергия.  
  • Да се намали отделянето на отпадъци и на въглероден диоксид 
  • Да се запазят качеството и свойствата на продукта. . 

Лейбъл Ecocert 26000

Приносът на лаборатории Klorane в тези три насоки беше оценен от основната организация в тази област, компанията ECOCERT, която призна ангажираността на марката при пускането на гамата Пустинна фурма, като й даде лейбъл за отлично качество, най-високото ниво на признание.

Така Лаборатории Klorane са първата дермо-козметична марка, която получава лейбъла ECOCERT 26000.

Какво е лейбълът Ecocert 26000?

ECOCERT 26000 e един модел на оценка, разработен от ECOCERT, за да позволи на организациите да измерят нивото си на зрялост в областта на социалната отговорност. 

Този модел е базиран на принципите на международния стандарт ISO 26000 за корпоративна социална отговорност.

Един цялостен 360°градусов подход

Благодарение на нашата ангажираност с програмата "Голяма зелена стена", развитието на гама с еко-дизайн и успехът на нашата уникална система за качество с ботаническата експертиза на Pierre Fabre, ние отговаряме на трите основни принципа, абсолютно необходими за успеха на един проект за устойчиво развитие.:

  • Социално равенство, 
  • Икономическа ефикасност,
  • Защита на околната среда.