Ontdek ons MVO-beleid.

Blijven innoveren en - geïnspireerd op de strenge farmaceutische normen - in alle transparantie veilige, gezonde en doeltreffende verzorgingsproducten aanbieden.

Betere teeltmethodes

100% van onze plantaardige werkzame stoffen wordt dusdanig geteeld dat de hernieuwing van de plant geenszins aangetast wordt. Om de planten en hun ecosysteem nog beter te kunnen beschermen, geven wij de voorkeur aan biologische en alternatieve landbouwmethodes (zonder meststoffen en zonder pesticiden) die een kleinere impact hebben op het milieu

De natuurlijke bronnen beter beschermen en respecteren

Om de natuurlijke bronnen beter te beschermen, ontwikkelt de Klorane Botanical Foundation programma's ter bescherming van de wereldwijde biodiversiteit en ecosystemen. Zo werden in het kader van het Grote Groene Muur-project in 7 jaar tijd 70.000 woestijndadelpalmen aangeplant in Senegal om de verwoestijning tegen te gaan.

De impact van onze formules en verpakkingen beperken

Wij verbinden ons ertoe om de impact van onze formules en verpakkingen te beperken: 1 op de 2 Klorane producten wordt op ecologische wijze vervaardigd. Sinds 2012 is elke nieuwe afspoelformule ook bioafbreekbaar. In 2021 streven we naar 85% bioafbreekbare afspoelformules.

Ecologisch verantwoord ontwikkelingsbeleid

Via een verwarmingsketel op biomassa, zet onze fabriek afval om in energie. Daardoor vermindert onze ecologische voetafdruk met 1600T CO² per jaar. Onze kartonnen etuis worden gemaakt van hout uit duurzaam beheerde bossen, er zitten geen bijsluiters meer in en de tubes en flacons van onze haar-, gelaats- en lichaamsverzorgingen bestaan voor minstens 50% uit gerecycleerd plastic. Voor nieuwe producten proberen we hier nog een stapje verder te gaan.

 

Arbre Amazonie Cupuaçu

Onderzoek en innovatie

Onze botanici blijven voortdurend innoveren om te ontdekken welke heilzame eigenschappen planten op huid en haar hebben. 13 van onze plantaardige bestanddelen behoren Klorane exclusief toe. Hun doeltreffendheid werd bovendien aangetoond door een team van apothekers en dermatologen. Wij verbinden ons er ook toe om steeds meer natuurlijke formules aan te bieden. Sinds 2019 bevat elk nieuw no-rinse verzorgingsproduct minstens 95% ingrediënten van natuurlijke oorsprong.

Veiligheid en traceerbaarheid

Onze botanici onderzoeken het plantenrijk om er steeds weer de meest geschikte plant te selecteren. Ze garanderen de traceerbaarheid van elk bestanddeel met farmaceutische precisie, van teelt tot extractie. De producten zelf worden steevast in Frankrijk vervaardigd.

Transparantie

Al onze verpakkingen vermelden de formule van het product, zoals de regelgeving voorschrijft. Wij gaan daarin nog een stapje verder en lichten de ingrediënten van onze formules ook in detail toe. Daarnaast nodigen we elk jaar zo'n 2000 professionals uit de gezondheidssector uit om onze productiesite te bezoeken.

We streven naar een verantwoorde en gecontroleerde sourcing om de lokale ontwikkeling te stimuleren

100% van onze leveranciers wordt geëvalueerd op basis van kwaliteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid, 82% van onze plantaardige bestanddelen wordt aangekocht op basis van fairtrade-criteria. Wij geven de voorkeur aan "Made in France" en aan korte circuits tussen onze extractiesite, de leveranciers van onze flacons en onze productiesite. 

Klorane deelt zijn botanische rijkdommen met consumenten in 95 landen. Sinds 2016 zijn we trotse partner van de vereniging "Agence du don en nature", een belangrijke speler in de circulaire economie, die in Frankrijk non-food producten die eigenlijk nog nieuw zijn uitdeelt aan de allerarmsten.

In 2 jaar tijd heeft Klorane 133.000 producten uitgedeeld die anders zouden vernietigd worden (bv. wegens vernieuwde presentatie), meestal basisbenodigdheden zoals shampoos of wasgels voor baby's. Via deze giften wil Klorane de minst bedeelden voorzien van essentiële hygiëneproducten en op die manier bijdragen aan het behoud van hun zelfbeeld.

Het delen van knowhow stimuleren en de botanici van de toekomst opleiden. 

Om onze botanische knowhow door te geven, leiden onze botanici wereldwijd partners op die de Klorane planten op een correcte manier zullen verzorgen. Zo wordt de bast van de Kinaboom enkel verwijderd bij bomen ouder dan 5 jaar om de bomen niet in hun groei te beknotten.

Sinds 2012 is elk nieuw ontwikkeld plantaardig bestanddeel het resultaat van een duurzaam ontwikkelingsproject waarbij de lokale bevolking wordt ondersteund.

Er werden al 600.000 kinderen bewust gemaakt van het belang van het plantenrijk (streefdoel: 1 miljoen kinderen in 2025). Via verschillende educatieve programma's (Graine de Botaniste - Zaadjes voor jonge natuurliefhebbers, Botany for Change prijs…) geeft de Klorane Botanical Foundation haar passie voor planten door aan de jongere generaties, zodat zij de "Stadstuinen van de toekomst" wereldwijd kunnen aanleggen.

Een ecologisch merk

Het merk Klorane zet zich in voor de bescherming en het oordeelkundig gebruik van planten. Het haalt daarvoor al meer dan 50 jaar zijn inspiratie in de natuur.

Wegens de almaar toenemende uitputting van de natuurlijke bronnen van onze planeet, zien de Laboratoires Klorane het als hun plicht om hun ontwikkelingsbeleid zodanig te oriënteren dat de impact op de planeet minimaal is.

De Analyse van de Levenscyclus is hierbij een strategisch hulpmiddel dat integraal deel uitmaakt van ons milieubewust management waarin het product centraal staat. 

Door de milieu-impact nauwkeurig te meten in elke ontwikkelingsfase van het product, kunnen we nagaan welke maatregelen moeten genomen worden om: 

  • Ons energieverbruik te verminderen
  • Onze hoeveelheid afval en CO2-uitstoot te beperken
  • De kwaliteiten en doeltreffendheid van onze producten te vrijwaren

Het Ecocert 26000-label

De bijdrage van de Laboratoires Klorane op die 3 vlakken werd geëvalueerd door de referentie-instantie bij uitstek op dit vlak: ECOCERT. Deze organisatie heeft het engagement van het merk erkend naar aanleiding van de lancering van het gamma met Woestijndadel. Het merk werd daarvoor bekroond met het Excellence-label, de hoogst mogelijke onderscheiding.

De Laboratoires Klorane zijn daarmee het eerste dermocosmetisch merk waaraan het ECOCERT 26000-label werd toegekend.

Wat is het Ecocert 26000-label?

ECOCERT 26000 is een evaluatiemodel dat door ECOCERT werd ontwikkeld om organisaties de mogelijkheid te bieden hun maturiteit inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid te beoordelen. 

Dit model werd ontwikkeld op basis van de principes van de internationale ISO 26000-norm met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Een globaal 360°-beleid

Dankzij ons engagement in het "Grote Groene Muur"-programma, de ontwikkeling van een ecologisch gamma en de positieve ontwikkeling van onze unieke Botanical Expertise Pierre Fabre-kwaliteitsketen, beantwoorden wij aan de drie principes die aan de basis liggen van een geslaagd Duurzaam Ontwikkelingsbeleid:

  • Sociale rechtvaardigheid, 
  • Economische efficiëntie,
  • Milieubescherming.